Objašnjenja

Ali, raumeli ga ili ne, File je obavio posao zbog koga je došao.