Veliki brat misli na nas.

Globalizam 1Vreme globanih mreža i informacija otvara strateško pitanje kontrole država i vlada, predviđanje poteza političkih struktura i ekonomskih kompanija od strane globalnih planera i kontrolora sajber galaksije. Po pisanju medija i stavu eksperata za sajber ratovanje Američka agencija NSA (Agencija za nacionalnu bezbednost) trenutno osmatra najveći deo svetskog telekomunikacionog saobraćaja i sakuplja podatke, zbog čega se u državi Juta pravi najveći svetski centar koji će služiti za skladištenje informacija. Nešto slično radi, za frankofonsko područje, francuska agencija „Frenšel“, a ne zaostaje ni „Oniks“ iz neutralne Švajcarske. Sve bitno što se dešava u jednoj zemlji recimo u Srbiji sakuplja se kao informacija, a onda se analizira i na osnovu različitih izbora se virtuelno projektuje moguća politika. Ovo su načini “sajber vladavine” kroz virtuelnu špijunažu koja se bazira na “dubinskoj analizi” svih sadržaj.

Prediktivna analitika –kontrola društvenog “uma”

Stručnjaci za sajber ratovanje navode da je reč o prediktivnoj analitici, gde se stvaranjem baze podataka može kreirati ozbiljna procena sadašnjosti, ali i budućnosti jednog društva, vlade ili političke oligarhije. Prediktivnom analitikom realno je moguće vršiti “studiju slučaja” svih ključnih faktora odlučivanja u jednoj državi, načinu funkcionisanja vlade, ponašanju ministara, strančkih prvaka ali i vojnog i političkog establišmenta. Po toj analizi ko poseduje relevantnu veliku bazu podataka i softver koji može da ih umreži može da preciznije odredi poteze i ponašanje pojedinca, grupe ili cele nacije sa visokim stepenom tačnosti bez šireg obaveštajnog rada na terenu. Praćenjem globalne mreže, video zapisa, fejsbuka, tvitera, raznih izveštaja na “daljinu” timovi stručnjaka mogu praviti profile političara i prognozirati red poteza u odlučivanju, i na taj način uticati na koje političare treba “igrati”, i obratiti pažnju i ko iz sistema vlasti predstavlja saveznika, a ko protivnika.

Virtuelno modeliranje političara i politika

Moćne države su na taj način sposobne da kreiraju unapred poteze političkog establišmenta zainteresovanih država i vlada, da upravljaju krizom “na daljinu”, i da pripremaju modele politike za zadovoljene strateških interesa. Danas smo kroz globalnu mrežu u mogućnosti da sakupimo hiljade video zapisa o političarima i biznismenima, njihove izjave i analizom sadržaaj i ukrštanjem podataka kroz složene softerske programe da dobijemo interesantne forme “dosijea” bitnih za “teoriju igara” u upravljanju krizom ili modeliranju željenih politika i poliitčara. Ako uzmemo na primer političku scenu u Srbiji i nekoliko ključnih kriznih tačaka kao što su Kosovo, ekonomska kriza, korupcija i politička borba, put Srbije ka EU, kvaltetnom analizom svih mogućih objavljenih sadržaja izvesno je da je moguće napraviti “projekciju” moguće politike i usmeriti se na tačke gde treba “pritisnuti” ili dati “šargarepu”. Moderna tehologija sve više ugrožava ne samo privatnost i slobodno vreme ljudi, već i utiče na “kontrolu” našeg ponašanja i života. Nije ni čudo što se “fejsbuk” ili “tviter” kontrolišu od strane NSA u SAD ili drugih sistema globalnog “prisluškivanja”. Sve češće će se sajber kontrola moćnih država koristiti u podizanju ili slamanju politika i vlada država, uticati ko se uzdiže u vlasti, a ko silazi sa trona, i na koje političke strukture treba računati, kako u sadašnjosti, još više u bliskoj budućnosti od tri do pet godina. Dakle moguće je da moćne administraciej preko svojih tajnih službi, vladinih timova u velikom broju država, računajući i Srbiju, na “daljinu” postavljaju svoje ljude za sprovođenje željenje poliitke, ali i da se opredeljuju i za one koji su faktori krize, da bi preko njih upravljali kriznim situacijama ili samo stvarali krize.


Izvor: Vidovdan

Ostavite komentar

Ostavite komentar na Sajber kontrola država i vlada

* Obavezna polja