Занимљиви су ставови о југословенству др Виктора Новака, аутора Magnum Crimen-a које је саопштио Танасију Динићу у априлу 1942.

Повремено у јавним гласилима тема југоносталгије постане популарна. Мисли се углавном на период Титове Југославије. Тај период и интересовање за њега може се још означити као „самоуправна“ или „авнојевска“ Југославија. Идеја југословенства је знатно старија, што је познато ужем кругу стручњака, али је заборављено у јавности. Занимљиви су ставови о југословенству др Виктора Новака, аутора Magnum Crimen-a које је саопштио Танасију Динићу у априлу 1942, одговарајући на питање која је предавања држао у масонским ложама.

Виктор Новак је држао предавања и у загребачким и у београдским ложама. Навео је, по сећању, тридесет тема. Што се тиче других предавача, одговорио је да су она зависила од професије којом се они баве, биле су разноврсне из историје масонерије, њених општих начела као и њених примена у породичном и јавном животу, предавања из социологије итд.

О БИСКУПУ МАКСИМИЛИЈАНУ ВРХОВЦУ

С обзиром на југословенску оријентацију, стриктно поштујући принципе: „сви су људи браћа“ и „брат је мио које вере био“, одржао је следећа предавања: Бискуп М. Врховац и доба рационализма; Бискуп М. Врховац у односу према Србима и другим Словенима; Зашто је М. Врховац био у ствари антиклерикалац иако је загребачки бискуп.

О ПРЕПОРОДУ, РЕЛИГИЈИ, КЛЕРИКАЛИЗМУ

Предавао је о личностима са свих јужнословенских простора које су прихватале модерне идеје, залагале се за просвећивање народа и напредак друштва. Такође и за толеранцију, верску и националну: Словенац свештеник Валентин Водник, као препородитељ и слободни зидар; Доситеј Обрадовић и његова идеологија рационална и филозофска етика; Словеначки слободни зидари у време Валентина Водника; Далматински слободни зидари у време Наполеона и у време аустријске реакције после Наполеоновог пада.

ШТРОСМАЈЕР, РАЧКИ И КЛЕРИКАЛИЗАМ

У српској јавности у новије време створен је утисак да је Јосип Јурај Штросмајер био протагониста југословенства под хрватском доминацијом, насупрот концепта о југословенском концепту под српском доминацијом. У таквим поделама занемарује се да је био значајан број истакнутих личности који су искрено биле за заједницу браће „раздвојене границама и религијама“. Предавања Виктора Новака осветљавају на посебан начин Штросмајера, Рачког и клерикализам:

Владика Штросмајер и његова антијезуитска начела – у преписци са Фрањом Рачким; Штросмајер на Ватиканском Концилу; Штросмајер као противник хрватског клерикализма осуђује рад његових пропагатора; Штросмајер у односу према православном свештенству од почетка свог владичанства до пред саму смрт; Фрањо Рачки, апостол народног јединства и братске љубави међу једноверном браћом, мада вером и државама раздвојеном; Напредно и назадно свештенство у Далмацији, Хрватској и Босни, у далекој и ближој прошлости; Религија је светиња и лична неприкосновеност – а клерикализам је порок туђинске мисли; Кроз једно столеће: У чему је разорна снага хрватског словеначког клерикализма; Два антиподна појма: религија и религиозно осећање хришћанске мисли у супротности са нетрпељивошћу, искључивошћу и милитантношћу клерикализма.

СТАРЧЕВИЋ И МАТОШ

Међу противницима клерикализма, према Виктору Новаку, били су Анте Старчевић и Антон Густав Матош. Ни то савременој јавности није познато. А наслови тих предавања су следећи: Одакле толики противници слободног зидарства?; Натко Нодило, научник, публициста и проповедник слободне мисли у борби са хрватским клерикализмом; Антиклерикализам Анта Старчевића и Аугуста Матоша; Напредно и родољубиво свештенство у време илиризма; Далматински препород и његов главни носилац народно свештенство под утицајем је италијанског ризортимента, који је националан и антиклерикалан.

О СРБИМА, ДРУГИМ НАРОДИМА И МУЗИЦИ

Можда некоме набрајања тема предавања др Виктора Новака у слободнозидарским ложама делује предуго, досадно, у нескладу са модерним сензибилитетом. Свесно или не, Новак је наводећи ове теме дао добар део суштине слободнозидарских интересовања и подручја деловања. То што су те теме потиснуте из колективног памћења знатно је допринело неким догађајима. Могуће да тај заборав доприноси и данас. Као да ће незнање и заборав помоћи у решавању сложених питања будућности. Виктор Новак је био велики поштовалац и заљубљеник у музику, о чему ће бити речи у другом тексту. Вратимо се темама:

Српско слободно зидарство и њихово делање на идеалу народног ослобођења и уједињења; Постанак алфабета и његов митолошки садржај; Великани немачке државне идеје, књижевности и уметности: Слободни зидари Фридрих Велики, Лесинг, Гете, Моцарт; Музичка симболика слободног зидарства у Моцартовој опери Чаробна фрула; Слободни зидари – музичари, композитори величанствених литургија и других црквених композиција: Моцарт, Лист и Стеван Мокрањац; Душан Милићевић у светском рату. Јунак на бојном пољу – као борац за слободу свога народа за зеленим столом; Ђорђе Вајферт гради цркве католицима као и православцима. – Слободнозидарска толеранција на делу; Споменици слободног зидарства – у Београду: 1. Друштво и завод за сиромашне и напуштену децу; 2. Друштво Свети Сава; 3. Ђачка трпеза; 4. Дом за напуштене старце и старице; 5. Инвалидски фонд Свети Ђорђе; 6. Друштво Краљ Дечански – завод за образовање и васпитање глувонеме деце; 7. Друштво за сузбијање просјачења и помоћ сиромашнима; 8. Друштво Насушни хлеб; Морално васпитање нашег народа кроз примере херојства и чојства – од Косова до Кајмакчалана – основи препорођеног национализма.

Теме су инспиративне, можда подстицај за нова истраживања, поука за нека нова времена која и нису тако далека и немогућа како понекад, некоме, изгледају.


Извор: Нови Стандард

Оставите коментар

Оставите коментар на Предавања Виктора Новака у слободно-зидарским ложама

* Обавезна поља