Vucic-Dacic-BriselZa razliku od naše šiptarska vlada u Prištini objavila je na svom sajtu sporazume o telekomunikacijama i energetici koje su 8. septembra u Briselu postigli Ivica Dačić i Hašim Tači.

Iz njih se jasno može videti kako su Vučić i Dačić ovaj put „trgovali“ i nikakva hapšenja dan posle to ne mogu sakriti!
Sporazume koji su objavljeni na albanskom, srpskom i engleskom jeziku, prenosimo u celini:

Sporazum o telekomunikacijama – njegov značaj

Kod:
Kosovo je sporazumom o telekomunikacijama u vezi sa pitanjem koda obezbedilo preduslove i garancije koje su nedostajale za obezbeđivanje državnog koda za telefoniju. Ovi preduslovi i grancije će se omogućiti i pratiti od same Evropske unije, koja će podržati zahtev Kosova za dobijanje državnog koda u skladu sa načelima i procedurama ITU.

Kao što sporazum predviđa, u roku od 3 meseca stranke treba da pod nadgledanjem i olakšavanjem EU, nađu modalitet za podnošenje zahteva Kosova za dodelu trocifrenog koda + 383 ili + 384 i to jeste i ostaje uslov da Regulatorno telo započne sa razmatranjem zahteva za davanje privremenog odobrenja, za ograničeni rad operatera na severu Kosova do organizovanja aukcije/međunarodnog tendera za otvaranje frekvencijskih opsega u skladu sa važećim zakonima i propisima u Republici Kosovo. Na kraju krajeva, to znači postavljanje zakonitosti i propisa i u ovom delu naše zemlje, a u praksi to znači da drugi srpski operateri moraju da prekinu sa radom i pružanjem neovlašćenih usluga.

Licencirani operateri (posebno javni operater Vala), će nakon početka upotrebe jedinstvenog koda od januara 2015. godine uštedeti sredstva u godišnjoj vrednosti od oko 7 do 8 miliona evra (direktnih troškova kao rezultat korišćenja stranog državnog koda).

Sporazumi među regulatorima:

Ovaj sporazum nudi i stvara preduslove koji su nedostajali za postizanje tehničkih sporazuma koji se odnose na ukupno planiranje, korišćenje i upravljanje radio frekvencijama u obe zemlje konačno otklanjajući smetnje na radio frekvencijama, koje su prouzrokovane zbog radio difuzne i telekomunikacione infrastrukture (TV i radio signali) oko državnih granica nazse zemlje.

Sporazum stvara preduslove i otvara komercijalne perspektive da operateri obe zemlje postignu sporazum o romingu i interkonekciji. Postizanje ovih sporazuma će direktno uticati na smanjenje tarifa i samim tim na troškove komunikacija za građane obe zemlje bez obzira na etničku pripadnost.

AUSTRIA-EU-KOSOVO-SERBIA-POLITICS-DIPLOMACY-FORUM-EUROPE

Fiksna telefonija:

Zakon o elektronskim komunikacijama i propisi o Regulatornom telu ne predviđaju ograničenja u broju dozvola za ovaj segment komunikacije i u tom smislu Kosovo pozdravlja investicije u ovom segmentu, posebno s obzirom na trend opadanja u korišćenju ove usluge i nove investicije koje su nedostajale u ovom segmentu, koje će stvoriti nova radna mesta i mogućnosti za alternativni izbor komunikacionih usluga od strane građana naše zemlje.

Mobilna telefonija:

Sporazumom je predviđeno da preostali deo telekomunikacione infrastrukture na severu zemlje radi u potpunom skladu i usklađenosti sa zakonima i propisima koji se primenjuju na Kosovu. Ovo odobrenje podrazumeva za sektor, konačno uspostavljanje zakonitosti i pružanje regulisanih i nadgledanih usluga od strane regulatornog tela i uz potpuno ispunjenje svih administrativnih i finansijskih obaveza prema državnim organima, kao što su: ARKEP, PAK, carina, itd.

Ovo privremeno odobrenje ni pod kojim okolnostima, ne podrazumeva, i treba se tumačiti kao redovna dozvola (LICENCA), i konačno eliminiše shvatanje ili mogućnost tumačenja kao da je treći operater mobilne telefonije.

Sporazum stvara preduslove da se širenjem zakonitosti i propisa i u ovom delu zemlje obezbedi sveobuhvatan i jasan pregled konkurentnosti u sektoru, pruži se i garantuje pravna sigurnost aktuelnim investitorima i onim novim, kao i da se prikupe značajni dodatni prihodi za budžet zemlje.

Poštanske usluge:

Sporazum je takođe uključio i dogovor strana za postizanje tehničkog sporazuma o poštanskim uslugama, koji je prvenstveno bio odbijen od srpske strane, a to jeste i predstavlja još jedan pomak pred internacionalizaciju poštanskih usluga i članstva Kosovske pošte u UPU (Internacionalna poštanska unija/Universal Postal Union) i Evropska pošta.

Tehnička grupa za implementaciju:

Sporazum predviđa stvaranje grupa za sprovođenje ovog sporazuma, koja će biti nadgledana od strane EU, sa mandatom za izradu akcionog plana za sprovođenje okvirnog sporazuma.

kosovske-termoelektrane

Sporazum o energetici – njegov značaj

Prenosni nivo (transmisije):

Operater Srbije za transmisiju se obavezao da će međunarodno priznati KOSTT, kao jedinog operatera prenosa na celoj teritoriji Republike Kosovo, a to priznanje će materijalizovati potpisivanjem relevantnog sporazuma prema standardima ENTSO-E (Udruženje operatera transmisije, sistema i tržišta za električnu energiju u Evropi).

Sa ovim sporazumom srpski operater za prenos će podržati i članstvo KOSTT-a u ENTSO – znači neće vršiti opstrukcije kao do sada.

Materijalno, ove prednosti se mogu očekivati:

– Kosovo, odnosno KOSTT može da unovči prihode od energije, prenete u treće zemlje, jer sa potpisivanjem sporazuma KOSTT postaje deo mehanizma za saradnju između operatera na evropskom nivou. Pozivajući se na energetske podatke iz prošlosti taj prihod može dostići od – 1.500.000.00 evra – 2.500.000.00 evra/god.

– KOSTT može unovčiti prihode od podele prenosnih kapaciteta na vezama interkonekcije sa susednim zemljama u slučajevima sporova. Preliminarni podaci koji su približno procenjeni dovode do informacije da ovi prihodi mogu dostići vrednost do 1.500.000 evra/god.

– Smanjenje energetske uvozne cene za 19% od vrednosti PDV-e, toliko koliko je Srbija opteretila trgovačke kompanije koje su izvozile na Kosovo.

Stranke su se takođe obavezale da, za prethodni period, na osnovu principa i prakse mehanizama primenjenih u prošlosti, pronađu rešenja za obostrane zahteve za tranzit i podelu prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama. Ako ne budu mogli da ostvare zadovoljavajući dogovor za obe strane, onda će se staviti u akciju međunarodna arbitraža. (spor prema procenama KOSTT-a za ceo prethodni period može se kretati u vrednostima između 25 i 30 miliona evra).

KOSTT će preuzmanjem kontrole nad podstanicom u Valači (110/35kV) u severnom delu, praktično uspostaviti kontrolu nad celim prenosnim sistemom i nezakonito mešanja srpskih operatera u severnom delu prestaje, uključujući Dispečersku kontrolu HC Gazivode i uvoza na liniji 110kV iz Novog Pazara.

Saradnja na nivou regulatornih tela

Stranke su se takođe dogovorile da sarađuju na uspostavljanju regulatornih okvira u skladu sa Ugovorom o energiji, da bi mogli da priznaju licence jedni drugih za trgovinu električnom energijom.

Nakon potpisivanja, osim onih odredaba koje su u sporazumu precizno tretirane za delovanje, obavezuju stranke da odmah krenu u akciju, kao što je Ugovor o interkonekciji. Povodom zahteva iz prošlosti a koji tačno upućuju KOSTT i EMS, za ostala pitanja, formiraće se grupe za implementaciju da bi se dogovorile o Planu za implementaciju a zatim i o Akcionom planu.


Izvor: Fakti

Ostavite komentar

Ostavite komentar na Najnovije briselske „pobede“ Dačića i Vučića

* Obavezna polja