Dusan_Kovacev-300x221Ustavni sud R. Srbije je doneo odluku o Korhecovom statutu. Odluka je konačna, ali je donosilac odlučio da pravosnažnost Odluke ne nastupi još pola godine. Ustavni sud je radi toga upotrebio zakonsko diskreciono pravo, odlučivši da odloži objavljivanje svoje Odluke u Službenom glasniku RS tokom zakonskog roka od 6 meseci. Radi se, dakle, o aktu nečinjenja koji ima suspenzivno dejstvo. Stoga pravne posledice Odluke neće nastupiti još pola godine (čl. 58. st. 1 i 4 Zakona o Ustavnom sudu R. Srbije, Službeni glasnik RS, br. 109-2007, 99-2011).

Da li ova upotreba diskrecione norme zadržava dalju ustavno-pravnu borbu protiv neustavnih posledica Korhecovog statuta? Ustavni sud je u svom saopštenju [1] izričito naveo da i pored „brojnih neustavnih odredaba (…) do isteka ovog roka Statut u celini nastavlja da se primenjuje, čime se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje AP Vojvodine.“

Javnosti sugerisana nada Ustavnog suda, da će vlast evropske regije sama uskladiti Korhecov statut sa Ustavom, materijalizovana je u njegovom saopštenju. Međutim, na osnovu višegodišnjeg iskustva razvoja ilegalne evropske regije osnovano možemo očekivati da će ista na teritoriji Vojvodine, bar u narednih pola godine, nastaviti sa primenom svog protivprava.

RAZLOZI NEOBJAVLJIVANJA ODLUKE O KORHECOVOM STATUTU U saopštenju za javnost Ustavnog suda podrobno i izričito su navedeni razlozi neobjavljivanja Odluke u Službenom glasniku.

Koji su ti razlozi? Navedimo ih redom, uz komentar:

1. Harmonizacija poretka u celini: „Ustavna funkcija (Ustavnog suda R. Srbije) da štiti ustavnost i zakonitost ne znači samo obavezu da iz pravnog poretka ukloni opšte akte koji nisu u saglasnosti sa Ustavom, već i obavezu da svojim odlukama doprinese harmonizaciji pravnog poretka u celini.“ Procesno načelo staranja o ustavnosti i zakonitosti je Ustavni sud time praktično izjednačio po značaju sa načelom staranja o harmonizaciji pravnog poretka.

2. Funkcionalnost APV: „(Ustavni sud) ni na koji način ne sme dovesti u pitanje funkcionisanje AP Vojvodine“. To bi bilo u redu da APV pod vlašću evropske regije funkcioniše, ali, na žalost, u Vojvodini funkcioniše evropska regija koja najviše nanosi štete Vojvodini.

ustavni sud-vojvodina

3. Ostvarivanje prava građana na pokrajinsku autonomiju: „…i time ostvarivanje prava građana na pokrajinsku autonomiju“. Treći razlog proizilazi iz drugog. Ako sudije Ustavnog suda i posle svega smatraju da je ilegalna evropska regija sa Statutom čije su „brojne odredbe neustavne“ predstavlja „ostvarenje prava građana na autonomiju“, a ne uzurpaciju ili bar zloupotrebu tog prava koje je birokratija evropske regije otela od građana Vojvodine, to sudijama teško može da služi na čast.

4. Pravna praznina: „…a što bi bila posledica pravne praznine koja bi nastala nakon prestanka važenja neustavnih odredaba“. Četvrti razlog je posledica koja proizilazi iz kauzalne veze drugog i trećeg razloga. U kontinentalnom pravnom sistemu prestanak važenja protivpravne norme (Ustavni sud u saopštenju eksplicitno navodi izraz „neustavna odredba”) ne može da izazove pravnu prazninu! Tome profesori uče svakog studenta prve godine Pravnog fakulteta na predmetu Uvod u pravo. Pa kako to sad da prestankom važenja neustavnih odredaba nastaje pravna praznina? Istorijski tumačeno, samo u totalitarnim režimima je bespravno stanje bivalo tumačeno kao izvor prava. Na našem prostoru, osim u doba nacističke okupacije 1941-1945, samo je komunistički ilegalni revolucionarni teror sebe uzvisio iznad formalno-pravnog poretka. Ali, umesto ilegalne komunističke partije koja tobož vlada u ime radničke klase vodeći je ka komunizmu, današnji (i formalno deklarisani) protivustavni status ilegalne evropske regije njene birokrate koriste da vladaju u ime beznadežno nezaposlenih vodeći ih ka integraciji u Evropsku uniju.

Iako nije objavljena u Službenom glasniku RS, sadržaj Odluke Ustavnog suda R. Srbije nije tajni. Naprotiv. Sam Ustavni sud je objavio na svom sajtu. U interesu je javnosti, a pre svega naše Vojvodine da bude što potpunije upoznata sa konkretnim neustavnostima koje je u nju unela evropska regija svojim Korhecovim statutom:

vojvodinaNOVE PRAVNE I GEOPOLITIČKE OKOLNOSTI Donošenjem Odluke Ustavnog suda Republike Srbije o ustavnosti Statuta APV delimično je ostvaren značajan uspeh u borbi za pravnu državu. Delimičan, jer je voljom Ustavnog suda njeno dejstvo odloženo za pola godine.

Neprijatelj pravne države ima dovoljno vremena da se povuče, pregrupiše i opet napadne, mada u bitno izmenjenim okolnostima. Koje su to nove okolnosti?

1. Osnovna nova okolnost na polju unutrašnje politike jeste činjenica da je i formalno, sa najvišeg nadležnog mesta, bitna struktura evropske regije u Vojvodini ocenjena kao nesaglasna sa Ustavom.

– Odredba o Vojvodini kao tradicionalno evropskoj regiji ocenjena je nesaglasnom sa Ustavom;

– Neustavan je položanje njene tzv. vlade, samovoljno ustanovljavanje nadležnosti, kompletan njen paraustavni poredak regulisanja položaja nacionalnih manjina itd.;

– Ustavni sud je prozreo i jednu teško vidljivu prevaru pisca Korhecovog statuta. Utvrdivši da odredbe kojim Korhecov statut propisuje saglasnost svojih odredbi sa Ustavom nisu u skladu sa Ustavom, Ustavni sud je onemogućio tumačenje tog dokumenta u smislu podeljenog suvereniteta. U obrazloženju odluke o propisima Korhecovog statuta čija je saglasnost sa Ustavom bila sporna, a koje su ocenjene saglasnim sa Ustavom, propisao je ustavno tumačenje ovih normi;

– Ustavni sud je jasno i nedvosmisleno odlučio: evropska regija u Vojvodini jeste ilegalna. Pored revolucionarnog terora pri rođenju i očigledne hipoteke neustavnosti u materijalnom smislu, od sada će vojvođanske separatiste pratiti i senka protivustavnosti u formalnom smislu. Ili, kako bi rekli u Vojvodini, svoju ilegalnost su tabulirali.

2. Osnovna nova okolnost na spoljnopolitičkom planu jeste početak gradnje Južnog toka.

– Pošto je vojvođanski separatizam imao ulogu NATO-spavača koji je probuđen onda kada je postalo izvesno da je Južni tok moguć, taj separatizam će i dalje biti snažno podržavan od evro-atlantske diplomatije. Protiv Južnog toka je već pripremljen Treći energetski paket EU, ali i tajni uslovi evro-integracija koje Srbija mora da ispuni. Južni tok je od ogromnog interesa za ekonomsku i političku bezbednost Balkana i čitave južne Evrope, ali i ogromna opasnost po homogenost NATO-a i EU kao njenog bezbednosno-civilnog trabanta. Južnim tokom Nemačka gubi monopolski položaj glavnog redistributera gasa u Evropi u XXI veku. Alternativnom mrežom ovog strateškog energenta se smanjuje zavisnost Italije, Francuske i Španije od dotoka fosilnih goriva preko kopnenih i pomorskih teritorija koje kontrolišu germanske sile. Najzad, Južni tok je dovoljno ozbiljan argument Britaniji da alternativno razvija savezništvo sa Rusijom, što ona već čini partnerstvom u Rosnjeftu;

– Mađarska je već čvrsto uklopljena u rusku stratešku politiku snabdevanja gasom. Ruski „ucenjivački potencijal“ u geopolitici gasa je prema Austriji mnogo veći nego prema Mađarskoj. Stoga, Mađarska sa manje obzira prema Rusima može mnogo lagodnije da se meša u unutrašnje stvari Srbije (na teritoriji Vojvodine). Još opasnije: otvaranje pitanja teritorijalne autonomije Mađara u Srbiji otvorilo bi pitanje teritorijalnih autonomija Mađara u Rumuniji i Slovačkoj. To bi bio ogroman pritisak na Rumuniju Trajana Baseskua koja je do sada bila nepokolebljivi saveznik SAD – domaćin njihovog raketnog arsenala koga Rusija smatra neprijateljskim. Basesku je od 2008. godine jedan od retkih izričitih protivnika Južnog toka u EU. U širem regionu postoji niz zamrznutih ili uspavanih pitanja teritorijalnih autonomija manjina koja bi se mogla probuditi (Republika Srpska, Šlezija u Poljskoj, Trakija u Bugarskoj itd.).

izvrsno-vece-vojvodina

ŠTA VOJVODINA MOŽE DA NAUČI IZ SADAŠNJE SITUACIJE Evroazijska gasna geopolitika i evroatlantska bezbednosna geopolitika su za sada po pitanju Vojvodine u pat poziciji. Razvoj separatizma u Vojvodini bi možda zaustavio Južni tok, ali bi se potom prelio na region. Odluku Ustavnog suda R. Srbije možemo tumačiti i kao pečat ove pat pozicije. To je za nas veliki uspeh, a vreme će pokazati da li on može postati trajan.

Imamo šest meseci da se pripremimo za sledeći korak u borbi za vladavinu prava. Političko-bezbednosna pat pozicija veoma odgovara razvoju prava. Najveća enigma naše bliske budućnosti u toj borbi je budući odnos SNS prema ustavnom uređenju zemlje. Ako ta stranka više ne želi koaliciju sa SPS (DSS ne želi nikako) i uđe u koaliciju sa SVM, LSV i LDP, može se očekivati da legalizuje ilegalni status evropske regije na nivou Ustava Srbije, a separatizam u Vojvodini bio bi tada politički podržan iz Beograda. Uslovi evro-integracija Srbije, po pitanju odvajanja Vojvodine od Srbije, tajni su. Ali, nestrpljivi Nemci (Cobel, Šokenhof i Maas) su svojim izjavama već dovoljno toga rekli. Ovde se nalazi najveća buduća opasnost po našu Vojvodinu.

Rusija je porazom u Hladnom ratu izgubila svoje strateške pozicije na Balkanu. Južni tok je prvi njen ozbiljan pokušaj da ih povrati. EU, odnosno SAD (ili ako hoćete NATO) svoje pozicije još drže čvrsto, ali su manje otporni na svetsku ekonomsku krizu, a civilne i vojne snage su im rastegnute duž čitave planete, sve agresivnije (i skuplje) gubeći legitimitet u odbrani globalističkog poretka. Naredna godina je, po svemu sudeći, godina novog kola ekonomske krize koja će početi na Dalekom istoku. Finansijski stručnjaci očekuju velike fluktuacije cena imovine i nestabilnost bankarskog sektora na jugu i istoku EU u 2014. godini.

U borbi za našu Vojvodinu moramo biti obazriviji nego ikad. Potreban je napor prilično nesvojstven našem nacionalnom karakteru: strpljiva, racionalna i sistematska borba za očuvanje i izgradnju pravne države, i upornost u razvoju vladavine prava u Vojvodini.

Nema mesta za malodušnost. Uz sve mane pravosnažosti i tragove komunističkog ratio legis, Odluka Ustavnog suda povodom Korhecovog statuta je dokaz da je u toj šestogodišnjoj borbi moguće ostvariti uspeh.

Pravda je spora, ali dostižna.

Sine iro et studio, pravda može pobediti separatizam ako bude pravilno artikulisana u obliku poretka vladavine prava.

_________

Uputnice:

[1] Ustavni sud Republike Srbije – Saopštenje za javnost, 5. 12. 2013.

[2] Kovačev, Dušan – Cena najskuplje srpske reči, FSJ, 23. 1. 2012.


Izvor: Fond Slobodan Jovanović

Ostavite komentar

Ostavite komentar na Značaj formalne neustavnosti Statuta Vojvodine

* Obavezna polja