Rusija je po svom ekonomskom rastu u 2012. zauzela prvo mesto u grupi od osam najrazvijenijih zemalja sveta (G-8) i drugo mesto među zemljama čija je privreda u naglom usponu (BRIKS). Međutim, eksperti sumnjaju da će Moskva biti u stanju da i u 2013. ponovi rezultate iz protekle godine.

PhotoXPress_card_468Rusi su oduvek bili skloni izvesnom riziku a 2012. je to još jednom dokazala. Bez obzira na opasnost od drugog talasa svetske ekonomske krize i uprkos stalnim izveštajima o problemima čas u jednoj, čas u drugoj evropskoj zemlji, veliki broj Rusa nije odložio planiranu kupovinu za neka bolja vremena, već bi odmah trošio svoju zaradu – što je imalo vrlo povoljan uticaj na dinamiku rasta ruskog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Upravo je tražnja potrošača bila glavni pokretač privrednog rasta u Rusiji u protekloj godini, uveren je Maksim Vasin, viši analitičar u ruskoj Nacionalnoj rejting agenciji (NRA). Jedan od najupečatljivijih pokazatelja je rast prodaje novih automobila koji i dalje nastavlja da napreduje istim intenzitetom. Prema preliminarnim procenama, dvocifrenu vrednost beleži i povećanje prodaje bele tehnike i električnih uređaja, uključujući mobilne telefone, kompjutersku i kancelarijsku opremu.

Federalna služba za državnu statistiku (Rosstat) na osnovu rezultata iz 2012. zaključuje da je Rusija sa svojim privrednim razvojem uspela da postane lider među zemljama „velike osmorke“ i da zauzme drugo mesto među zemljama grupe BRIKS (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika). Ruski BDP je porastao za 3,4%, navodi se u istraživanju Rosstata objavljenom krajem februara, koje je zasnovano na izveštajima Međunarodnog monetarnog fonda, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Evropske direkcije za statistiku (Eurostat) i operativnih podataka iz ruskih statističkih službi.

Što se tiče zemalja G-8, ovakav ishod je bio sasvim očekivan. Iako se mnogi vrlo dobro sećaju naglog pada ruskog BDP-a za vreme krize u 2008. i 2009, ovaj put je sreća bila na strani Moskve. Evropska kriza nije prerasla u sistemsku pa nije bilo osetnog pada cena nafte, gasa i metala, rekao je Vasin. Ne treba zanemariti da je i odustajanje od primene restriktivne politike takođe imalo povoljan uticaj. Počev od 2009. stopa refinansiranja ostaje na minimalnom nivou što ima veći stimulativni uticaj na privredu u poređenju sa kriznom 2008. i 2009, izjavila je Jelena Šiškina, analitičar Investicione kompanije „CERIH Kepital Menedžment“.

Odmah iza Rusije dolaze SAD (čiji se BDP uvećao za 2,2%) i Japan (sa rastom od 1,9%) sa spiska zemalja G-8 (Velika Britanija, Nemačka, Italija, Kanada, Rusija, SAD, Francuska i Japan). Nemačka privreda je napredovala za 0,7%, Velika Britanija je ostala na nivou iz 2011, a Italija i Francuska beleže pad od 2,3%, odnosno 0,1%. Rosstat ne navodi podatke o kanadskoj privredi za proteklu godinu, ali je tamo rast u trećem kvartalu bio 1,5%.

Od zemalja grupe BRIKS vodeću poziciju tradicionalno ima Kina, gde je po prošlogodišnjim rezultatima BDP porastao za 7,8%. Međutim, prema podacima iz 2012. Rusija je izgleda uspela da nadmaši Indiju, Južnoafričku Republiku i Brazil. Doduše, Rosstatove procene za Indiju i Brazil zasnivaju se na podacima za treći kvartal 2012. po kojima je rast u prvoj bio 3,2%, a u drugoj zemlji 1%. Četvrto mesto u ovoj grupi zauzela je Južnoafrička Republika, gde je zabeležen rast privrede od 2,6%.

Skoro svi anketirani analitičari istakli su da bi slika bila sasvim drugačija da se cene nafte nisu održale na tako visokom nivou. Od krize u 2008/2009. one su porasle za čak 150%. „Jedini razlog zbog kojeg Rusija nije zapala u recesiju jesu cene energetskih sirovina. Pored svih obećanja – ili ako koristimo retoriku državne administracije – pored strateških planova da se smanje prihodi od trgovine naftom na 5,6% od ukupnog BDP-a, njen udeo i dalje ostaje najmanje dva puta veći“, izjavio je analitičar finansijske kompanije „AForex“ Artjom Dejev.

Istina, Rusija se u 2012. našla u najnepovoljnijem položaju po pitanju inflacije (od 6,6%). U odnosu na druge zemlje G-8 ruske cene su rasle najbrže, a u BRIKS-u jedino je Indija bila u još gorem položaju jer su cene na godišnjem nivou tamo porasle za 11,2% (prilikom pripreme ovog izveštaja Rosstat nije raspolagao podacima za Južnoafričku Republiku).

Rusiji će biti veoma teško da i u 2013. ponovi uspeh iz 2012. Krajem prošle godine je u mnogim sektorima zabeležen pad proizvodnje i prodaje. Ruska ekonomija polako usporava a taj proces će se nastaviti i u narednim kvartalima, uverena je Šiškina. „Fundamentalnih faktora rasta nema puno, pre bi se reklo da ih ima malo. Predstavnici Ministarstva ekonomije RF predviđaju uvećanje obima stranih investicija ističući kako zemlja poseduje fundamentalne perspektive, dok u isto vreme odliv kapitala uveliko prevazilazi prognoze Ministarstva ekonomije i bliži se vrednosti od 60 milijardi dolara (o čemu svedoči i statistika za uvoz i izvoz kapitala Centralne banke RF). Ne treba očekivati krupne promene u sadašnjem trendu“, smatra analitičarka.

Nacionalna rejting agencija predviđa usporavanje rasta ruskog BDP-a u 2013. na 2,5%. „Dosadašnja stopa rasta mogla bi da se održi samo pri izuzetno povoljnim okolnostima za Rusiju na svetskom tržištu nafte i gasa“, rekao je Vasin.


Izvor: Ruska reč

Ostavite komentar

Ostavite komentar na Rusija i Kina vode u pogledu rasta BDP-a

* Obavezna polja