Čast nam je da obavestimo javnost da smo upravo objavili deseti, godišnji Izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Reč je o stanju politikih prava oko 1,8 miliona pripadnika srpskog naroda u devet susednih i okolnih država i entiteta, koja su određena međunarodnim i bilateralnim ugovorima i sporazumima, a u nekim slučajevima definisana univerzalnim standardima i konvencijama.

Tokom proteklih deset godina srpski narod je u ovim državama, sa izuzetkom Mađarske i Rumunije, sistematski liševan prava i asimilovan. U Crnoj Gori, R. Albaniji, Kosovu-UNMIK i Federaciji BiH osporavanje prava je najotvorenije, a pritisci i asimilacija su najveći. Broj pripadnika srpskog naroda kontinuirano opada (oko 15% ukupnog broja na svakih deset godina), asimilacija je očigledna, srpski narod predstavlja jedinu zajednicu u Evropi protiv koje u ovim državama i entitetima traju neprekidne kampanje mržnje i uvreda. Stanje je takođe teško u R. Hrvatskoj gde svake godine dođe do novih sistematskih pritisaka i napada na srpski narod.

Tokom 2017/2018. došlo je do velikog i sveobuhvatnog napada na autonomiju Republike Srpske sa ciljem ukidanja entitetske policije, Srbima su ponovo osporena prava na imovinu u R. Hrvatskoj, traje kontinuirani napad na srpske ustanove i Mitropoliju crnogorsko-primorsku u Crnoj Gori, po Srbe nepovoljna „Tiranska platforma“ postala je državna politika u Makedoniji. Srpski narod je takođe jedini evropski narod čije pripadnike na dnevnom nivou napadaju u R. Hrvatskoj i na Kosovu-UNMIK. U R. Sloveniji i pored delimičnog napretka u vezi sa rešavanjem slučaja 20.000 građana dve decenije izbrisanih iz državljanstva Srbi kao najveća manjinska zajednica još uvek nisu dobili čak ni status nacionalne manjine.

Republika Srbija tokom deset godina nije vodila doslednu ni osmišljenu politiku. Pokušaji u tom pravcu prekinuti su sa promenom vlasti 2012. i ukidanjem ustanova (ministarstva, kancelarije i napuštanjem strategije). Politika je partijska, incidentna, reaktivna i nije recipročna.

Napredni klub traži od Republike Srbije da politiku prema srpskim zemljama i rasejanju uvrsti među stubove spoljne politike, da vodi politiku reciprociteta i ugleda se na politiku Mađarske, R. Hrvatske, R. Bugarske i Turske R. prema njihovim sunarodnicma koji žive u zagraničnim krajevima. Od susednih i okolnih država tražimo da poštuju obaveze koje su prihvatili. Od EU i SAD tražimo prekid licemerne i šovinistike politike dvostrukih standarda.


Izvor: Napredni klub

Ostavite komentar

Ostavite komentar na Napredni klub o položaju Srba u okruženju

* Obavezna polja