Rešavanje rebusa

Ovako lagodno politički pozicioniran Rasim Ljajić je u poziciji da bude poželjan saradnik svima i svakome,