ДЕКЛАРАЦИЈА
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА

         Ми, слободни и одговорни грађани Републике Србије,

UCESNICI

         слободно и законито изабрани представници грађана Косова и Метохије који поштују Устав и законе Републике Србије – одборници у скупштинама општина у Аутономној покрајини Косово и Метохија, која је део јединствене и недељиве Републике Србије,

         увиђајући преку и нужну потребу да организовано заштитимо своје животе и породице; своје домове и имовину; остала људска права и основне слободе; грађанско достојанство, идентитет и интегритет; културу и вероисповести; културно – историјско наслеђе и др,

         поштујући Устав и законе Републике Србије, а одбацујући све неправне сецесионичке акте,

         позивајући се на Повељу Уједињених нација, Хелсиншки завршни акт и Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација (1999),

         одбацујући, од стране сецесионистичког албанског покрета проглашено отцепљење Аутономне покрајине Косово и Метохија од наше Републике Србије, као противно нашој демократски израженој вољи, и као противуставно, незаконито и ништаво,

         следећи недвосмислену вољу грађана општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић, слободно изражену на референдуму одржаном на Сретење, 15. фебруара 2012. године, о неприхватању институција тзв.Републике Косово,

         подсећајући да Устав Републике Србије изричито одређује да је Аутономна покрајина Косово и Метохија саставни део територије Републике Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Косова и Метохије следе уставне обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима, као и да сувереност потиче од грађана и да ниједан државни орган, група или појединац не може присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана,

и с тим у вези:

         потврђујући Декларацију Сабора српског народа, одржаног 22. априла 2013. године у Косовској Митровици, о одбијању „Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа“, који су у Бриселу, 19. априла 2013. године, парафирали председник Владе Републике Србије, Ивица Дачић и „председник владе Kосова“, Хашим Тачи, као противног вољи Српског народа и грађана Аутономне покрајине Косово и Метохија који поштују Устав и законе Републике Србије и којим се противно Уставу и законима Републике Србије, грађани лојални Републици Србији, општине са већинским српским становништвом, и све преостале институције Републике Србије на Косову и Метохији, предају и утапају у „уставноправни поредак“ непризнате а од стране косовско-метохијских Албанаца противправно проглашене тзв. Републике Косово;

         одупирући се великим притисцима и свакој неправди, правном насиљу и политичкој самовољи моћника, да се српском народу и грађанима Аутономне покрајине Косово и Метохија који поштују Устав и законе Републике Србије и локалним самоуправама у којима живе, наметну туђа суверена власт, „правни оквир и институције“ противправно проглашне тзв.Републике Косово,

         својом слободном вољом, и по вољи грађана које представљамо, окуписмо се у Звечану дана 04. јула 2013. године да, сагласно члану 2. и 12. Устава Републике Србије и члановима 88. и 89. Закона о локалној самоуправи, утемељимо Привремену скупштину Аутономне покрајине Косово и Метохија, те стога доносимо

ДЕКЛАРАЦИЈУ
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ   
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА

Опште одредбе

         1. Привремена скупштина Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: Привремена скупштина) је представничко тело грађана Републике Србије у Аутономној покрајини Косово и Метохија који поштују Устав и законе Републике Србије и који право да територијалну аутономију врше у оквиру Устава и закона Републике Србије.

Надлежност

         2. Привремена скупштина донеће Привремени статут Аутономне покрајине Косово и Метохија, којим ће се, до доношења Закона о суштинској аутономији Аутономне покрајине Косово и Метохија, у складу са Уставом и законима Републике Србије, привремено уредити вршење права на територијалну аутономију.

         По доношењу закона о суштинској аутономији Аутономне покрајине Косово и Метохија, Привремена скупштина донеће Статут Аутономне покрајине Косово и Метохија и друге опште акте (одлуке), којима ће вршење права на територијалну аутономију ускладити са тим законом.

Састав и органи Привремене скупштине

         3. Привремену скупштину чини ____посланика-делегата, које из својих редова бирају одборници скупштина општина са територије АП Косово и Метохија.

         4. Мандат посланика-делегата Привремене скупштине траје до избора првог сазива Скупштине Аутономне покрајине Косово и Метохија а најдуже четири године од дана конституисања Привремене скупштине.

         5. Свака општина, потписница акта о оснивању Привремене скупштине има најмање 5 (пет) посланика-делегата у Привременој Скупштини.

         Акт о оснивању и накнадно може потписати групација од пет или више регистрованих удружења расељених лица са Косова и Метохије чиме стичу право на 5 (пет) посланика у Привременој скупштини.

         6. Привремена скупштина има председника, потпредседнике, секретаријат и радна тела.

Заседање Привремене скупштине и начин рада

         7. Рад Привремене скупштине је јаван.

         8. Привремена скупштина састаје се у два редовна годишња заседања и одржава ванредна заседања по потреби.

         9. Привремена скупштина донеће Пословник о раду, којим ће детаљније уредити правила и начин рада.

         10. Сва остала питања регулисаће се актима Привремене скупштине.

         У Звечану,

         04. јула 2013. године

         SLAVKO STEVANOVIĆПосланици Привремене скупштинеАП Косово и Метохија:
         Општина Косовска Митровица
         Општина Звечан
         Општина Лепосавић
         Општина Зубин Поток
         Општина Пећ
         Град Приштина (Грачаница)
         Општина Ново Брдо
         Остали потписници

Извор: Факти

Оставите коментар

Оставите коментар на Текст звечанске Декларације

* Обавезна поља