USTAVNI-SUDБЕОГРАД – Уставни суд Србије прогласио је неуставим три одредбе Закона о Безбедносно-информативној агенцији (БИА) које се тичу прислушкиваја и неповредивости тајности писама и оставио законодавцу рок од четири месеца да оспорене чланове усагласи са Уставом.

У одлуци се наводи да је Уставни суд утврдио одредба члана 13. Закона о БИА, којом је прописано одступање од начела неповредивости тајности писама и других средстава општења, није у сагласности са Уставом, јер није формулисана довољно јасно и прецизно.

„Без обзира на то што БИА обавља послове који претпостављају висок степен тајности, Уставни суд сматра да одредбе Закона, које уређују начин обављања послова Агенције, морају бити предвидиве до степена који је разуман у датим околностима“, наводи се у одлуци која је објављена на сајту суда.

Оспорени члан гласи : Директор Агенције може, ако је то потребно из разлога безбедности Републике Србије, својим решењем, а на основу претходне одлуке суда, одредити да се према одређеним физичким и правним лицима предузму одређене мере којима се одступа од начела неповредивости тајне писама и других средстава општења, у поступку утврђеном овим законом.

Уставни суд је у својој одлуци навео да та одредба којом се дефинишу лица, којима се ограничава Уставом зајемчено право и мере којима се то чини, није ни прецизна, ни одређена, нити је одредива.

Тиме се, како наводи Устави суд, грађанима и другим правним субјектима онемогућава да сазнају шта је правно правило које ће се у датим околностима применити, а тиме им се ускраћује и могућност да се штите од недопустивог ограничења права или од произвољног мешања у право на поштовање приватног живота и преписке.

Суд је оценио да оспорене одредбе члана 14. и члана 15. Закона нису сагласне с Уставом, јер су у правној и логичкој вези са одредбама члана 13. које су претходно оцењене као неуставне, наводи се у одлуци.

Имајући у виду правне последице престанка важења оспорених одредаба Закона о БИА које наступају после објављивања одлуке, Уставни суд је за четири месеца одложио њено објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије“, да би се законодавцу пружила могућност да у том року уреди спорна питања, на начин који је сагласан Уставу.

Уставни суд је раније прогласио неуставним и сличан члан у случају Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције.


Извор: Танјуг

Оставите коментар

Оставите коментар на Неуставне одредбе Закона о БИА

* Обавезна поља