fond pioЗбог неажурности послодаваца сваки десети подносилац захтева за старосну пензију не може да добије решење Фонда ПИО, јер му послодавац није уплаћивао доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и тиме га онемогућио да оствари стаж као услов за пензију, кажу у ПИО фонду.

Због тога Фонд апелује на послодавце да не пропусте последњи рок за подношење пријава М-4 за 2014. који истиче 30. априла за претходну календарску годину. У супротном, Фонд ће по истеку тог рока поднети прекршајне пријаве против несавесних послодаваца.

Послодавци треба да доставе пријаве М-4 за своје запослене уколико имају до 50 запослених радника. Фирме које имају више запослених могу поднети ову пријаву без пратеће документације, с тим што се она касније проверава код послодавца или се накнадно тражи од њега.

Уколико послодавац подноси пријаве за раније године за које није уплаћивао редовно доприносе, такође мора да достави и попуњен образац захтева за предају пријава М-4, на исти начин као и за 2014. годину, кажу у ПИО фонду.

Пријаве се подносе филијалама ПИО, а непоштовање рока сматра се прекршајем за који су предвиђене новчане казне од 10.000 до 800.000 динара за послодавца, а од 2.500 до 50.000 за одговорно лице.

Како се не би догодило да је послодавац наводно уплатио доприносе, а да се они сутра не виде као доказ за добијање пензије, Фонд прави записник о контроли података о утврђеном стажу и зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања и висини уплаћеног доприноса.

У ПИО кажу, да се догађа и да је послодавац уредно уплатио доприносе запосленима, али није предао доказ о томе, тако да у матичној евиденцији о томе не постоје подаци. Само с комплетираним обрасцем Фонд има тачну евиденцију о стажу и плаћеним доприносима за радника, категорични су у пензијском фонду.

Према евиденцији Фонда требало би да више од 206.000 послодаваца достави овај образац за 2014. годину с тим што послодавци могу и електронски да провере податке на пријавама, преко сајта Фонда. Када се спроведе прелиминарна контрола, послодавац може да буде сигуран да су припремљени обрасци исправни и да их може предати Фонду.

Проблем је што већина оних који поднесу захтев за пензију сазнају да немају уплаћене доприносе тек када стекну услов за пензију, што је већ касно.

Посебан је проблем што оштећени не могу да покрену судски спор којим би се тражила само уплата доприноса. Суд сматра да такав тужбени захтев не спада у његову надлежност. Једино што запосленом преостаје јесте да поднесе кривичну пријаву против послодавца.

У пензијском фонду, кажу, да оштећени не могу да траже од послодавца да им, уместо ПИО фонду, на текући рачун накнадно уплати новац за неуплаћене доприносе.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Сваки десети запослени има рупе у стажу

* Обавезна поља