МАНС открива тајне послове Мила и Блажа Ђукановића у оквиру глобалне истраге о офшор компанијама под називом “Пандора папири” чије чије објављивање и даље траје, а коју је водио Међународни конзорцијум истраживачких новинара у сарадњи са партнерима из 117 земаља.

Мило и Блажо Ђукановић су 2012. године склопили тајне уговоре о управљању њиховом имовином скривајући се иза компликоване мреже повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Британских девичанских острва, Панаме и Гибралтара, објављено је на сајту Мреже за афирмацију невладиног сектора (МАНС).

Син председника Црне Горе је искористио ту структуру да формира и две скривене компаније са ћеркама фирмама у Лондону и Црној Гори.

До тих података дошао је Истраживачки центар МАНС-а кроз глобалну истрагу о офшор пословима под називом “Пандора папири” (Pandora Papers) коју је водио Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ) са партнерима из 117 земаља. До сада највећа база процурелих података садржи скоро 12 милиона докумената из 14 офшор агенција. Једна од њих је ALCOGAL, водећа адвокатска канцеларија у Панами са представништвима на свим познатијим офшор дестинацијама, укључујући Британска девичанска острва, преко којих су вођени послови породице Ђукановић.

У документацији те панамске фирме МАНС је пронашао оверене копије уговора о успостављању трастова које су Мило и Блажо Ђукановић склопили 21. јуна 2012. године са компанијом CM Skye 2 (PTC) Limited регистрованом на Британским девичанским острвима.

Трастови не постоје у црногорском законодавству, а на офшор дестинацијама обично служе за скривање правих власника имовине. Оснивач траста преноси власништво над имовином на друго лице или компанију која постаје званични власник, иако њом само управља. У уговору о трасту, који остаје скривен од јавности и не доставља се ни једној институцији, прецизира се ко има стварну корист од коришћења или продаје те имовине.

Мрежа компанија преко којих су Ђукановићи скривали стварно власништво над трастовима и компанијама – Фото: МАНС

Из уговора се види да је старији Ђукановић формирао Victoria Trust, а његов син Capecastel Trust. У њима се наводи минимални оснивачки улог и прецизира да у било ком тренутку у трастове може бити унета имовина, како од стране самих оснивача, тако и других лица. Трастови су успостављени на период од 80 година, а компанија која њима управља је овлашћена да за рачун Ђукановића може куповати и продавати некретнине и фирме, отварати нове компаније и жиро рачуне, давати и узимати кредите и обављати разне друге послове.

Да се заиста ради о Председнику Црне Горе и његовом сину показује оверена документација која је приложена приликом успостављања трастова: дипломатски пасош Мила Ђукановић и рачун за воду са његове подгоричке адресе, који је послужио као доказ пребивалишта. Његов син је доставио црногорску личну карту и рачун за изнајмљивање стана у Лондону.

Копија дипломатског пасоша Мила Ђукановића – Фото: МАНС

У документима пише да су Ђукановићи успоставили трастове због планирања наследства и ради заштите имовине, док су као извори средстава наведени приходи од њихових каријера и профит од инвестирања. Реч је о неопозивим (irrevocable) трастовима, који стварним власницима омогућавају да њихова скривена имовина буде заштићена, чак и када је предмет судских поступака или потраживања поверилаца.

Уговорима је предвиђено да се средства у трастовима акумулирају све док Мило, односно Блажо не дају другачије упутство.

Почело је у Лондону…

Све почиње у елитном делу Лондона, на адреси 39-40 Ст Јамес’с Плаце, где је, без видљивих обиљежја, до пре недељу дана, била смештена адвокатска канцеларија Charles Mia Limited.

Адвокатска канцеларија Charles Mia Limited, 39-40 St James’s Place, Лондон, Велика Британија – Фото: МАНС

Адвокат из те фирме, Edward Harold Charles Cain, је 25. маја 2012. године оверио црногорску личну карту Блажа Ђукановића која је важила до 27. септембра 2019. године. Пет дана касније, његов колега из исте адвокатске куће, Марк Петер Стибел је оверио дипломатски пасош Мила Ђукановића који је издат 20. јануара 2011. године, са роком важења од четири године.

На печатима којим су документа оверена пише да су Мило и Блажо Ђукановић лично донели оригинале својих докумената, како би адвокати потврдили њихов идентитет.

Печати на овереним документима – Фото: МАНС

… преко Швајцарске

„Пандора папири“ показују да су оверене копије из Лондона послате у Швајцарску, компанији ЦМ Манагемент (Suisse) СА, која је у марту 2013. године променила име у ДЈ Манагемент (Suisse) СА.

Kанцеларија те швајцарске фирме се налазила у граду Нушател (Neuchatel), на адреси Руе ду Сеyон, број 2. Управо на тој адреси је чувана документација компаније која је управљала трастовима Ђукановића, као и подаци о скривеним власницима и пословању још најмање 182 компаније са Британских девичанских острва.

Почетком 2017. године LJ Management (Suisse) SA је затворила канцеларију у Нушателу у преселила се у Женеву. Сада послује на адреси Rue de St-Léger 8.

Адреса компаније LJ Skye 2 (PTC) Limited која је управљала трастовима Ђукановића – Фото: МАНС

… и Панаме

Да швајцарска компанија скрива тајне послове Ђукановића сазнали смо захваљујући подацима адвокатске канцеларије Alerman, Coldero, Galindo & Lee Trust (ALCOGAL) из Панаме која се бави регистрацијом фирми на бројним офшор дестинацијама, а чији подаци су процурели.

Kрајем 2014. године, ALCOGAL је затражио од швајцарског LJ Management-а податке о повезаним компанијама које су, уз његову помоћ, регистроване на Британским девичанским острвима.

ALCOGAL објашњава да долази међународна ревизија и тражи да ЛЈ Management достави документа потребна за проверу података о фирмама и њиховим стварним власницима (due diligence).

Директорица ЛЈ Манагемента, Барбара Халди, је 18. новембра оверила копије личних докумената Ђукановића, а 16. децембра 2014. године она су послата препорученом поштом на адресу ALCOGAL-а у Панами.

Из те фирме 23. децембра потврђују да су примили пошиљку и констатују да су достављени подаци за Мила и Блажа Ђукановића у вези са компанијом LJ Skue 2 (PTC) Limited. Тако је почетком 2013. године названа фирма CM Skue 2 (PTC) Limited са којом су Ђукановићи склопили уговоре о успостављању трастова.

Извод из емаил комуникације ALCOGAL-а и ЛЈ Management (Suisse) којом се потврђује пријем докумената Мила и Блажа Ђукановића – Фото: МАНС

… и Британских девичанских острва и Гибралтара

Први званични власник фирме која је управљала трастовима Ђукановића је била компанија Puffin Agencies Limited са Гибралтара. Власништво је, затим, преузео Clambake Limited, који је истовремено обављао и функцију директора заједно са Cellar Limited. Те две фирме су регистроване на Британским девичанским острвима, а као своју пословну адресу наводе поштанско сандуче у Rue du Seyon број 2 у Нушателу (Neuchâtel), где се налази канцеларија LJ Management (Suisse).

Свим тим компанијама је управљала Барбара Халди, директорка LJ Management (Suisse).

Реч је о фирмама које пружају услуге изнајмљивања директора и пословних секретара и званично представљају бројне друге компаније, омогућавајући стварним власницима да сакрију свој идентитет.

Те фирме фигурирају и у двема компанијама чији стварни власник је Блажо Ђукановић.

Судећи по документацији доступној у “Пандора папирима”, сарадња Ђукановића са компанијама из ове мреже је започела Блажовим тајним пословима. Он је 23. фебруара 2012. године уз помоћ ALCOGAL-а, а уз посредовање тадашњег CM Management (Suisse) CA, на Британским девичанским острвима формирао компанију Victoria Bridge Finance Ltd. То показују интерна документа ALCOGAL-а у којима су наведени стварни власници скоро 15 хиљада компанија које је та адвокатска кућа основала.

Извод из интерног документа ALGOCAL-а у коме се налазе подаци о стварним власницима компанија које је та адвокатска кућа регистровала на офшор дестинацијама – Фото: МАНС

У случају фирме Victoria Bridge Finance Ltd, као крајњи власник је наведен Блажо Ђукановић, уписан је његов број пасоша (S91HG1950) који је истекао 27. марта 2019. године, датум рођења, држављанство и адреса пребивалишта у Лондону.

Званични власници и директори те компаније су исти као и фирме која је управљала скривеним трастовима Ђукановића. И њена пословна документација је чувана на истој, швајцарској адреси.

Званични власници и директори Victoria Bridge Finance Ltd чији скривени власник је Блажо Ђукановић – Фото: МАНС

… до Лондона

Седам дана након успостављања Блажовог траста, 28. јуна 2012, његова фирма Victoria Bridge Finance заједно са Arcola International Ltd са Британских девичанских острва, у Лондону оснива DGT Energy.

Прво седиште те компаније је било на истој адреси на којој се налазила фирма лондонске адвокатске канцеларије, Charles Mia Limited, која је оверавала Блажова и Милова лична документа за потребе оснивања трастова.

У DGT Energy 4. фебруара 2015. улазе Laymarsh Investments Limited и Artemis Ventures International Limited, поново са Британских девичанских острва, а дан касније излази Arcola. У тим променама им помаже иста адвокатска кућа – Charles Mia.

… и Црне Горе

У међувремену, 15. јануара 2014. године, Блажо Ђукановић формира још једну скривену компанију на Британским девичанским острвима, Resilton Investments Ltd. Њени директори су исти као и у другим фирмама везаним за послове Ђукановића, Cellar Limited i Clambake Limited. И та фирма је чувала пословну документацију на истој адреси у Швајцарској.

Да је Блажо Ђукановић прави власник Ресилтона показује интерни документ ALCOGAL-а у коме су наведени стварни власници компанија којима управљају LJ Management (Suisse) СА, и повезана фирма сличног назива, регистрована на Острву Ман, LJ Management (IOM) Limited.

У том документу је наведен број пасоша и други лични подаци Блажа Ђукановића као стварног власника Ресилтона.

Ресилтон је један од оснивача црногорске фирме Proenergy Montenegro која је регистрована 10. априла 2014. године и никада није предавала финансијске извештаје. Други оснивач је Keyman Land Holdings Inc, а трећи Марко Ћосић, члан одбора директора Хрватске електропривреде.

Потврда о оснивању Resilton Investments Ltd – Фото: МАНС

Ђукановићи признали да су власници скривених трастова и фирми

У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИЈ-а, Мило Ђукановић је признао да је 2012. године основао Victoria Trust, наглашавајући да у том периоду није био јавни функционер.

У 2012, у време када нисам био на јавној функцији у држави и нисам обављао ни једну државну дужност (у 2010. мој мандат на позицији премијера је истекао), радио сам на организацији пословне инфраструктуре гледајући да започнем пословне активности са мојим сином. У то време ја сам успоставио Victoria Trust за који ме питате“, рекао је Ђукановић.

Он тврди да је крајем те године, након именовања на функцију премијера, власништво над својим трастом пренио на сина Блажа.

„Kрајем 2012. године вратио сам се на позицију премијера, што нисам планирао. Након тога, пребацио сам комплетно власништво над Victoria Trustom на мог сина Блажа Ђукановића“, рекао је Председник Црне Горе наводећи да остале информације о пословима и судбини тог траста можемо добити од његовог сина.

Блажо је потврдио да је стварни власник компанија Victoria Bridge Finance Ltd и Resilton Investments Ltd скривених на Британским девичанским острвима. Он није одговорио на накнадно питање о власништву над очевим трастом, а тврди да се ни свога не сећа.

“Сећам се да је било приче о њему као делу могуће пословне структуре док сам живео у Великој Британији, али се не сећам да ли је успостављен. Ако јесте успостављен, ја нисам имао никакве везе са њим и сигурно је давно угашен”, рекао је млађи Ђукановић.

Обојицу демантује процурела документација из које се види да је у новембру 2014. године, док је Мило Ђукановић био на половини премијерског мандата, он и даље био једини власник Victoria Trust-а, а његов син Capecastel Trust-а.

То показује документација швајцарске компаније LJ Management (Suisse), вишеструко повезане са тајним пословима Ђукановића, која је податке о крајњим власницима скривених трастова послала свом агенту у децембру 2014. године.

Та фирма потврђује да зна ко су прави власници компанија и трастова којима управља, у писму достављеном ALCOGAL-у средином 2014. године, објашњавајући да на тај начин поштује правила о спречавању прања новца. Директорица те фирме је истовремено управљала и компанијом са којом су Ђукановићи склопили тајне уговоре, па је она морала знати за све промене везане за њиховим трастовима.

У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИЈ-а и Мило и Блажо Ђукановић тврде да у трастове никада нису улагали и да им ти скривени послови нису донели било какав новац. То потврђују и агенти задужени за управљање њиховим трастовима, који су, иначе, дужни да податке о пословима својих клијената скривају од јавности.

Уговори предвиђају да, поред почетног капитала, који је у оба случаја износио минималних 100 фунти, било који појединац или компанија могу уплатити додатна средства или пренијети имовину на трастове чији власници су Ђукановићи.

Фирма која управља њиховим трастовима није имала обавезу да на Британским девичанским острвима подноси финансијске извјештаје, а документацију о свом пословању је чувала у Швајцарској. Због тога подаци о имовини у власништву тајних трастова Ђукановића нису били део процурелих докумената.

Мило и Блажо Ђукановић – Фото: МАНС

Иза кога су се скривали Ђукановићи

Kомпаније које су омогућиле Ђукановићима да формирају скривене трастове наводе да своје услуге дискретно пружају изузетно богатим породицама широм света чији новац су углавном улагале у куповину некретнина у Европи, Азији и Америци.

Реч је о веома комплексној пословној структури која је пружала услуге оснивања фирми и помагала у инвестирању широм света, преко повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Португала, Хонг Kонга, Сингапура, Сједињених Америчких Држава и Острва Ман.

Тајне послове Ђукановића у 2012. години је водила група фирми које су пословале под брендом CM Skue. У 2013. већинско власништво над том мрежом компанија је преузела LJ Група. Средином 2016. део купује Петерсон група из Хонг Kонга, а у току 2018. власник 40% акција постаје један од чланова краљевске породице Kатара.

Према званичним финансијским извјештајима, британски Alvarium Investments Limited је коначни власник већине фирми из комплексне мреже која је послужила Ђукановићима да сакрију трастове и компаније: LJ Skue 2 (PTC) Лимитед , LJ Management (Suisse), Cellar Limited, Clambake Limited, као и Puffin Agencies Limited. Kао „особе са значајном контролом“ власништва у тој компанији у британском регистру су наведени Sheikh Jassim Al-Tahi i Sai Hong Yeung.

Један од партнера у Алвариуму је адвокат који је оверио Блажова лична документа, Edward Cain.

Нису препознали Мила, али знају ко је Блажо

Kомпаније које су омогућиле Милу Ђукановићу да формира тајни траст ни на једном доступном документу га нису означиле као политички експонирану особу (ПЕП), иако их је на то обавезивао Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма на Британским девичанским острвима.

Тај закон прописује да се ПЕП-овима сматрају и лица која су престала са обављањем јавних функција у периоду од две године.

За успостављање траста Ђукановић је користио његов дипломатски пасош, издат у јануару 2011, на коме се јасно наводи да је у питању бивши председник Владе Црне Горе.

Он је дао оставку на функцију премијера у децембру 2010, па је у јуну 2012, када је склопио уговор о формирању траста, и даље морао бити препознат као политички експонирана особа.

Додатно, закон као ПЕП-а препознаје и високог политичког функционера, а Ђукановић је у тренутку успостављања траста био на челу Демократске партије социјалиста.

Иако је друге клијенте проверавао и претрагом путем интернета, у процурелим документима нема доказа да је ALCOGAL на тај начин покушао да утврди да ли је Ђукановић политички експонирана особа.

Истовремено, његовог сина Блажа Ђукановића у интерним документима ALCOGAL означава као политички експонирану особу.

Агенти који региструју компаније на Британским девичанским острвима имају законску обавезу да утврде изворе средстава ПЕП-ова и да редовно прате њихове активности, што је у случају Ђукановића изостало, судећи по процурелој документацији.

Необичне промене имена и гашење након избора

Фирма која је скривала послове Ђукановића је у априлу 2013. године променила име у LJ Skue 2 (PTC) Limited. Тако се претходно звала њена сестра компанија која је за само седам дана три пута променила назив.

CM Skye 1 (PTC) Limited i CM Skye 2 (PTC) Limited су основане истог дана, 16. фебруара 2009. године, на Британским девичанским острвима и то за пружање услуга трастовима. Регистарски бројеви тих фирми, 1521209 и 1521210, показују да су формиране једна за другом.

CM Skye 1 (PTC) Limited је 5. априла 2013. године променила име у LJ Skue 1 (PTC) Limited, а три дана касније, 8. априла у LJ Skue 2 (PTC) Limited.

Четири дана касније, 12. априла, LJ Skue 2 (PTC) Limited, регистрована под бројем 1521209, поново мења име у LJ Skue 1 (PTC) Limited. Истог тог дана компанија која управља Ђукановићевим тајним пословима, са регистрационим бројем 1521210, мења име из CM Skue 2 (PTC) Limited у LJ Skue 2 (PTC) Limited.

Према подацима из Службеног листа Британских девичанских острва, тачно месец дана након промене власти у Црној Гори, 30. септембра 2020. године, фирма LJ Skue 2 (PTC) Limited која је управљала тајним пословима Ђукановића, покренула је поступак добровољне ликвидације и убрзо је угашена.

Фотографија у углу – Дејан Миловац, директор МАНС-а – Фото: МАНС


Извор: Вијести/НСПМ/МАНС

Оставите коментар

Оставите коментар на Пандора папири и Милове лажи

* Обавезна поља