valentin-katasonov-227x300Последњих дана је трговинско-економски рат између Запада и Русије, који су иницирале САД, појачан. Сједињене Државе не могу саме да воде такав рат: обим руско-америчке  трговине је врло скроман. У 2013.години САД су из Русије увезле различите производе за 11,2 млрд долара, у Русију извезле за 16,5 милијарди $. Тако  је учешће САД у извозу Русији прошле године било 2,5, а у увозу 6,0%. Према датим показатељима – САД су  међу трговинским партнерима Русије заузеле тек 20. место.

Зато је учешће земаља Европске уније, у којој је 28 држава, у спољнотрговинском промету Русије прошле године износило 50%. Односно, без европских савезника, Вашингтон не би био у стању да економски зарати са Русијом. Тако да произилази да ће, као и увек, највећи терет рата пасти не на Нови, већ на Стари свет. Американци то добро знају. Баш као и Европљани. Да би се боље схватило како трговински партнери из Европе могу да се осећају и да се понашају у условима економског рата са Русијом, послужићемо се не руском, већ европском статистиком.

Прво да дамо податке општег карактера о учешћу ЕУ у међународној трговини. У 2012.години робни промет ЕУ са спољним светом је износио 3.479 милијарди евра, од чега је извоз  био 1.683 милијарди евра, а увоз 1.796 милијарди. Тако је биланс међународне трговине ЕУ закључен дефицитом од 113 милијарди евра. Највећи партнери ЕУ су били САД, Кина, Русија, Швајцарска, Норвешка. Већ по традицији, или бар од почетка 21. века, Европа је у трговини са Сједињеним Државама и Швајцарском имала позитиван салдо, а негативан у трговини са Кином, Русијом и Норвешком. Увоз из Кине је сачињавала најразличитија индустријска роба, а из Русије и Норвешке су се  највише  увозили  енергенти. Учешће Русије је у 2012.године  у извозу ЕУ било 7,3%, а у увозу – 12%. Упоређења ради: учешће САД у извозу ЕУ те године је било 17,4%, а у увозу – 11,5%. Учешће Русије у извозу и увозу по цифрама Европске уније представља оно, за шта народ каже „једни једу купус, други месо, у просеку сви једемо сарму“. Јер се, ако се посматрају чланице ЕУ појединачно, показатељи јако разликују. То је изузетно важно за оцењивање могућих последица трговинско-економског рата, зато што ће бити неких европских земаља које скоро да неће ни осетити  започети рат, али ће  бити и оних за које тај рат може да се претвори у катастрофу – у почетку само економску, али за њом и у – социјалну.

spanci-protest

Да бисмо приказали праву ситуацију навешћемо неколико табела које су сачињене на бази званичне статистике Европске уније (Евростат), као и  Светске трговинске организације и анализирати их.

 

Табела 1: Трговина земаља Европске уније са Руском Федерацијом у 2012. и 2013.години, у милијардама евра

 

Увоз

Извоз

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

Аустрија

3,74

3,07

4,06

4,31

Белгија

8,51

9,98

5,42

5,12

Бугарска

5,30

4,78

0,56

0,57

Велика Британија

11,52

7,97

5,57

4,67

Мађарска

6,45

6,39

2,56

2,54

Немачка

40,01

38,30

37,98

36,09

Грчка

6,01

6,62

0,46

0,40

Данска

0,66

0,95

1,54

1,56

Ирска

0,08

0,14

0,60

0,63

Шпанија

7,99

8,10

2,95

2,81

Италија

18,32

20,01

9,98

10,80

Кипар

0,06

0,05

0,02

0,02

Латвија

1,23

1,09

1,97

1,76

Литванија

7,79

7,77

4,35

4,87

Луксембург

0,003

0,002

0,19

0,16

Малта

0,003

0,008

0,04

0,04

Холандија

29,46

28,96

8,35

7,96

Пољска

21,56

18,66

7,72

8,11

Португалија

0,48

1,00

0,18

0,26

Румунија

2,39

2,37

1,05

1,38

Словачка

5,95

6,06

2,64

2,55

Словенија

0,38

0,46

1,15

1,19

Финска

10,54

10,49

5,69

5,36

Француска

11,50

10,26

9,15

7,72

Хрватска

1,24

1,12

0,33

0,28

Чешка Република

5,75

5,51

4,70

4,48

Шведска

7,15

5,50

2,72

2,73

Естонија

1,06

0,84

1,51

1,40

Укупно 28 земаља-чланица ЕУ

215,12

206,54

123,44

119,78

Извор података: Евростат

Статистички подаци у овој табели су приказани у облику списка земаља – чланица ЕУ по алфабетном реду. Истовремено подаци из тог списка могу да се прикажу и у облику табела у којима ће земље бити постављене у зависности од апсолутних (вредносних) обима извоза у РФ и увоза из РФ. Ради једноставности ћемо у таквим табелама оставити само највеће увознике и извознике (по 12 земаља). На 12 највећих земаља – увозника пада укупно 84% читавог увоза у ЕУ из Русије. Такође, на 12 највећих земаља-извозника долази 85,3% извоза ЕУ у Русију. Главни европски трговински партнери Русије, увозници и извозници Европске уније, су дати у Табелама 2 и 3.

 

Табела 2: 12 земаља-чланица ЕУ, највећих увозника

 из Русије (у 2013.год.)

Увозиз РФ, млрд.€

Учешће земље уукупном увозуЕУиз РФ, %

Немачка

38,30

18,5

Холандија

28,96

14,0

Италија

20,01

9,7

Пољска

18,66

9,0

Финска

10,49

5,1

Француска

10,26

5,0

Белгија

9,98

4,8

Шпанија

8,10

3,9

Велика Британија

7,97

3,9

Литванија

7,77

3,8

Грчка

6,62

3,2

Мађарска

6,39

3,1

Укупно за12 земаља

173,51

84,0

Извор података: Еуростат

Табела 3: 12 највећих земаља-извозника у Русију из ЕУ (у 2013.)

Извоз из РФ, млрд  €

Учешће земље у укупном извозу у ЕУизРФ, %

Немачка

36,09

30,1

Италија

10,80

9,0

Пољска

8,11

6,8

Холандија

7,96

6,6

Француска

7,72

6,4

Финска

5,36

4,5

Белгија

5,12

4,3

Литванија

4,87

4,1

Велика Британија

4,67

3,9

Чешка

4,48

3,7

Аустрија

4,31

3,6

Шпанија

2,81

2,3

Укупно за 12 земаља

95,18

85,3

Источник: Евростат

Више од половине укупног увоза из Русије у 2013.години се односило на четири земље – Немачку, Холандију, Италију и Пољску. Интересантно је да управо те четири земље представљају и главне извознике Европске уније у Русију (и у извозу из ЕУ у РФ те четири земље су такође учествовале са преко 50%). Може да се претпостави да је од стране Вашингтона управо на те земље вршен највећи притисак на плану увођена европских санкција Русији, и да ће и даље он бити највећи управо на њих.

Учешће неких земаља Европске уније у трговини са Русијом је врло мало. Ту спадају не само егзотичне земље као што је Луксембург, чије  је учешће само симболично. И неке прилично велике земље Европске уније  такође имају мали проценат трговине са Русијом. Тако је учешће Португалије у увозу земаља ЕУ из Русије у 2013.години износило 0,5%, а у извозу – 0,2%. Рекло би се да за све европске земље чије учешће је у трговини Европске уније са Русијом безначајно, економске санкције које се уводе против Русије уопште нису битне. Међутим – уопште није тако. Чак и ако је учешће неке земље у трговини са Русијом врло мало – тим земљама санкције Русији могу да се врате као бумеранг. Ради се о малим земљама ЕУ за које је Русија један  од најзначајнијих трговинских партнера. Ту спадају, пре свих, прибалтичке земље и још неке земље које су раније биле у социјалистичком лагеру. У овом трговинском рату земље из Европске уније ће се наћи у врло различитом положају, а унутар ЕУ ће доћи до врло изражене асиметрије: ударац Русији ће нанети њени највећи трговински партнери (Немачка, Холандија, Италија, Пољска) али ће највећу штету од одговора Руске Федерације  претрпети остале чланице ЕУ.

rusija-eu-wro

ПОСЛЕДИЦЕ ТРГОВИНСКИХ УДАРА И КОНТРА-УДАРА

Говорећи о започетом економском рату Запада против Русије  скренули смо пажњу да се на европском „фронту“ тог рата, у самој Европској унији, неизбежно појављују нове диспропорције које доводе до битне асиметрије.  Само спољнотрговински „тешкаши“  које представља мала група европских земаља могу да причине праву штету Русији. Костур те групе чине Немачка, Холандија, Пољска и Италија. Али од руског одговора  на санкције највеће губитке ће да претрпе (у ствари – већ почињу да трпе) друге земље Европске уније… Да  би се сазнало које земље могу да постану главне жртве трговинског рата погледаћемо Табеле 4 и 5. Оне ће показати значај трговине са Русијом за појединачне земље Европске уније.

Табела 4: Место Русије у „спољном“ извозу чланица ЕУ (2012.)[3]


Земља

Специфична тежина Русије у укупном извозу земље,%

Земља за које је Русија на првом месту

Мађарска

3,2

Латвија

11,4

Литванија

18,9

Пољска

5,5

Словачка

4,2

Финска

4,5

Чешка

3,9

Естонија

17,5

Земље, за које је Русија на другом месту

Румунија

2,3

Словенија

4,5

Земље, за које је Русија на трећем месту

Аустрија

2,5

Холандија

1,6

Хрватска

3,4

Земље, за које је Русија на четвртом месту

Немачка

3,5

Италија

2,6

Луксембург

1,3

Шведска

2,0

 


  • [3]Под  „спољним“ извозом подразумева се извоз робе у земље које су изван Европске уније. Осим њега постоји и „унутрашњи“ извоз који представља извоз робе из једне земље Европске уније у другу. Код свих чланица Европске уније „унутрашњи“ извоз је примаран (код скоро свих земаља он је изнад 50%). „Унутрашњи“ и „спољни“ извоз заједно чине укупан извоз.

Изворник: Светска трговинска организација

У „спољном“ извозу земаља које нису ушле у Табелу 4. Русија заузима  нижа места. То су: Белгија, Грчка, Данска, Ирска, Шпанија, Малта, Португалија.

 

Табела 5: Место Русије у „спољном“  увозу чланица ЕУ (2012)

Земља

Специфична тежина Русије у укупном увозу земље, %

Земље, за које Русија заузима прво место у увозу

Бугарска

20,2

Мађарска

8,8

Грчка

12,4

Латвија

9,4

Литванија

23,3

Пољска

14,6

Румунија

4,4

Словачка

9,9

Финска

17,6

Хрватска

7,6

Естонија

11,8

Земље, за које Русија заузима друго место

Италија

4,8

Чешка

5,7

Шведска

5,3

Земље за које Русија заузима треће место

Белгија

2,5

Немачка

4,7

Шпанија

3,2

Малта

2,5

Холандија

5,2

Земље за које Русија заузима четврто место

Данска

1,2

Словенија

1,9

Француска

2,3

 

  • Под спољним увозом се подразумева извоз роба из земаља које нису чланице Европске уније. Осим њега постоји и „унутрашњи“  увоз – увоз  роба  из других земаља ЕУ. Код свих чланица ЕУ „унутрашњи“ увоз је на првом месту (он је скоро код свих изнад 50%). „Унутрашњи“ и „спољни“ увоз чине укупан увоз.

Изворник: Светска  трговинска организација

У спољном увозу чланица ЕУ које се нису нашле у Табели 5 Русија заузима ниже место. То су земље: Аустрија, Велика Британија, Ирска, Кипар, Луксембург, Португалија.

Да покушамо да упоредимо податке Табела 4 и 5. Видећемо да се спискови чланица ЕУ код којих Русија представља главног „спољног“ партнера за извоз и за увоз у прилично великој мери  поклапају.  Да сачинимо заједнички списак у који ћемо укључити земље за које је Русија трговински партнер број 1 (Табела 6).

 

Табела 6: Чланице ЕУ за које Русија представља главног партнера и у „спољном“ извозу, и у „спољном“ увозу (2012)

Земља

Специфична тежина Русије у укупном извозу земље, %

Специфична тежина Русије у укупном увозу земље, %

Мађарска

3,2

8,8

Латвија

11,4

9,4

Литва

18,9

23,3

Пољска

5,5

14,6

Словачка

4,2

9,9

Финска

4,5

17,6

Естонија

17,5

11,8

 

Изворник: Светска трговинска организација

 

Из Табеле 6. произилази да у Европској унији постоји седам земаља које максимално зависе од трговине са Русијом. Данас се по медијима много пише о тешким последицама трговинског рата по Латвију због руске забране увоза пољопривредних производа из те земље. Али Табела 6 показује  да су зависност Литваније и Естоније од трговине са Русијом још веће него код Латвије. То значи да руске контра-санкције могу да нанесу већу штету економијама наведених прибалтичких земаља. За остале четири земље (Мађарска, Финска, Пољска, Словачка) Русија остаје главни спољнотрговински партнер још од времена постојања Совјетског Савеза.

Наравно  да наведени статистички подаци дају само уопштени размештај земаља Европске уније са гледишта  вредности њиховог учествовања у трговинско-економском рату против Русије. Та слика треба да се допуни  још неким показатељима. На пример – показатељима који се односе на инвестициону размену. Такође треба да се узме у обзир чињеница да   за велики број земаља ЕУ постоји јака зависност од испорука енергената из Русије. Према подацима Евростата учешће руских испорука гаса  у енергетском билансу ЕУ износи 30%. Али – Финска зависи од испорука природног гаса из Русије потпуно – 100%, Бугарска 85%, Чешка 80%, Словачка 63%, Грчка 55%, Пољска 54%, Аустрија 52%, Мађарска 49, Белгија 43%, Немачка 40%.  У списку земаља Европске уније које  највише енергената увозе из Русије, налазе се, како се види, и неке европске државе за које Русија формално не представља главног трговинског партнера.

Budimka-jabuke

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ТРГОВИНСКИХ ПОЗИЦИЈА РУСИЈЕ И САД У ЕУ

Уопште нема сумње да САД  покушавају да у економски рат  са Русијом  укључе све земље Европске уније,  без обзира на обим  њихове трговине са РФ. У рату не постоји вишак бајонета. Како би од европских земаља направили такве „бајонете“ Вашингтон користи  и бич, и колач. На пример – Европска унија увек има позитиван салдо у трговини са САД, и то би био колач који Брисел добија у замену за лојалност Вашингтону. Позитиван салдо у трговини Европе са САД, између осталог, скоро је исти  као негативан салдо у трговини Европе са Русијом (погл. Таб. 7).

Табела 7: Трговина ЕУ (увоз и извоз) са САД и РФ (млрд €)

Увоз

Извоз

Трговински салдо

2012

2013

2012

2013

2012

2013

САД

206,6

196,1

293,2

288,3

+86,5

+92,3

РФ

215,1

206,5

123,4

119,8

-90,8

-85,9

Извор: Еуростат

Брисел одлично разуме да, уколико се не прикључи антируским санкцијама САД, његов позитивни салдо у трансатлантској трговини ће почети да се топи. Вашингтон ће да почне да смањује „колач“ који је у облику позитивног салда. Али уколико се Брисел и прикључи тим санкцијама, то још увек не значи  да ће негативни салдо у трговини са РФ да се смањи. Европљани се плаше да ће се он, напротив,  повећати. Сценарио развоја трговинског рата је једноставан. Москва ће њихове извозне испоруке Русији надокнадити куповином  са  других   тржишта   (нпр. робом, коју она  купује у Кини и другим земљама). Али Европа неће моћи да смањи свој увоз енергената. Ако ништа друго, бар брзо неће моћи. Тако да ће Брисел морати  да се стално прерачунава шта му се више исплати: да ли да се прикључи санкцијама Вашингтона или да им се до краја супротставља. Како се види из Табеле 7 „колач“ за целу Европску унију у облику позитивног салда у трговини са САД је у 2013.години био 92 милијарде евра. Али и то је, опет, „неко једе купус, неко месо, а у просеку сви једемо сарму“, али ту 28 њих има различите апетите. Па да покушамо да  погледамо те „апетите“ појединачно.

Како би се одговорило на питање којој је варијанти ближа ова или она европска земља – чланица ЕУ – да ли прихватању санкција Русији или супротстављању покушајима САД да буде увучена у ту игру – треба да се изврши упоредна анализа спољнотрговинских позиција Русије и САД  посебно за сваку земљу Европске уније.

 

Табела 8: Позиције Русије и САД у робној трговини са земљама Европске уније (2012.г.)

 

Земља Европске уније

Учешће у укупном обиму извоза земље (%) и место међу  првих пет извозника(у загради)*

Учешће у укупном обиму увоза земље (%) и место међу  првих пет увозника(у загради)*

РФ

САД

РФ

САД

Аустрија

2,5 (4)

5,3 (3)

3,1 (4)

Белгија

5,9 (2)

2,5 (4)

6,3 (2)

Бугарска

2,7 (5)

20,2 (2)

Велика Британија

13,3 (2)

8,9 (2)

Мађарска

3,2 (2)

2,4 (3)

8,8 (2)

2,0 (4)

Немачка

3,5 (5)

7,9 (2)

4,7 (4)

5,7 (3)

Грчка

3,8 (3)

12,4 (2)

Данска

5,5 (3)

1,2 (5)

2,8 (4)

Ирска

19,7 (2)

13,0 (2)

Шпанија

4,1 (2)

3,2 (4)

3,9 (3)

Италија

2,6 (5)

6,8 (2)

4,8 (3)

3,3 (5)

Кипар

3,2 (3)

1,3 (5)

Латвија

11,4 (2)

9,4 (2)

Литванија

18,9 (2)

32,3 (2)

Луксембург

1,3 (5)

2,9 (2)

8,5 (2)

Малта

2,5 (4)

Холандија

1,6 (4)

4,6 (2)

5,2 (4)

6,8 (3)

Пољска

5,5 (2)

2,0 (4)

14,6 (2)

2,6 (4)

Португалија

4,1 (3)

Румунија

2,3 (3)

1,9 (4)

4,4 (2)

Словачка

4,2 (2)

1,9 (4)

9,9 (2)

Словенија

4,5 (3)

1,9 (5)

2,3 (4)

Финска

9,9 (2)

6,0 (3)

17,6 (2)

3,1 (5)

Француска

2,1 (5)

6,1 (2)

2,3 (5)

6,4 (3)

Хрватска

3,4 (4)

2,9 (5)

7,6 (2)

ЧешкаРепублика

3,9 (2)

2,3 (3)

5,7 (3)

2,1 (5)

Шведска

2,0 (5)

6,0 (3)

5,3 (3)

3,2 (5)

Естонија

17,5 (2)

6,5 (3)

11,8 (2)

 

  • *Уколико  Русија или САД заузимају у извозу (увозу) место испод петог, у табели је цртица.

Извор: World Trade Organization (http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E)

Какви су закључци из Табеле 8?

Прво да  констатујемо које су земље које имају мали значај за САД, за Русију,  и за Русију и САД истовремено. Сматраћемо да уколико је место Русије и САД у извозу, тј. увозу чланице ЕУ испод петог, за такву земљу је важност извоза, тј. увоза ниска. Добијамо следећу слику.

Спискови земаља по извозном значају Русије и САД (значај Русије и САД  као тржишта  за промет роба)

1.    Чланице ЕУ за које извоз у Русију значи врло мало: Белгија, Велика Британија, Грчка, Данска, Ирска, Шпанија, Кипар, Малта,  Португалија. Укупно 9 земаља.

2.    Чланице ЕУ за које извоз у САД значи врло мало: Бугарска, Латвија, Литванија, Малта, Словенија. Укупно 5 земаља.

3.    Чланице ЕУ за које извоз и у САД и у Русију значи подједнако мало: у 28 земаља Европске уније пронашли смо само једну: Малта.

4.    Чланице ЕУ за које извоз у САД има већи значај од извоза у Русију: Аустрија, Белгија, Велика Британија, Немачка, Грчка, Данска, Ирска, Шпанија, Италија, Кипар, Луксембург, Холандија, Португалија, Француска, Шведска. Укупно 15 земаља.

5.    Чланице ЕУ за које извоз у Русију има већи значај од извоза у САД: Бугарска, Мађарска, Латвија, Литванија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Финска, Хрватска, Чешка, Естонија. Укупно 12 земаља.

Спискови земаља по увозном значају Русије и САД (значај Русије  и САД као тржишта  за промет роба)

1.    Чланице ЕУ за које увоз из Русије значи врло мало: Аустрија, Велика Британија, Ирска, Кипар, Луксембург, Португалија. Укупно 6 земаља.

2.    Чланице ЕУ за које увоз из САД значи врло мало: Бугарска, Грчка, Латвија, Литванија, Португалија, Румунија, Словачка, Хрватска, Естонија. Укупно 9 земаља.

3.    Чланице ЕУ за које увоз и из САД и из Русије значи подједнако мало: Од 28 чланица ЕУ само је једна таква: Португалија.

4.    Чланице ЕУ за које увоз из САД има већи значај од увоза из Русије: Аустрија, Белгија, Велика Британија, Немачка, Данска, Ирска, Шпанија, Кипар, Луксембург, Холандија, Словенија, Француска. Укупно 12 земаља.

5.    Чланице ЕУ за које увоз из Русије има већи значај од увоза из  САД: Бугарска, Мађарска, Грчка, Италија, Латвија, Литванија, Малта, Пољска, Румунија,  Словачка, Финска, Хрватска, Чешка, Шведска, Естонија. Укупно 15 земаља.

А сада да упоредимо спискове земаља по извозном значају са списковима земаља по увозном значају САД и Русије. Појављује се интересантна законитост: ако САД доминирају у извозу неке европске земље, оне доминирају и у њеном увозу. Исто тако: ако Русија доминира у извозу, она доминира и у увозу. Само у малој групи европских земаља постоји мешовита позиција САД и Русије (доминација само у извозу или само у увозу). Резултати упоређивања су дати у Табели 9.

 

Табела 9: Групирање чланица Европске уније са гледишта трговинских позиција САД и Русије у тим земљама.

 

Категорија земаља

Земље у којима САД доминирају у трговини са ЕУ у односу на РФ

Земље у којима РФ доминира у трговини у односу на САД

Земље са  мешовитом позицијом САД и РФ

Бугарска
Аустрија
Мађарска
БелгијаВелика БританијаНемачка Латвија
Литванија
Данска Грчка
Малта
Ирска Италија
Пољска
Шпанија Словенија
Румунија
Кипар Шведска
Словачка
Луксембург
Финска
ХоландијаПортугалија Хрватска
Чешка
Француска

Естонија

Земаља                           12                          12                                   4

 

ЗАКЉУЧАК

Земље ЕУ ће се  неизбежно одупрети  Бриселу због увођења санкција Русији. Отпор ће се прво појавити у оним земљама у којима Русија доминира у спољној трговини у односу на Сједињене Државе (њих у Европској унији има 12). Истовремено ће политичка доминација Вашингтона у неким од њих  заоштравати ситуацију.  На пример, анкете јавног мњења у Литванији, Латвији и Естонији показују да се огромна већина анкетираних  изјашњава против учествовања њихове земље у санкцијама, а када  је  Брисел већ почео да се придружује санкцијама САД,  почео је да се повећава и број анкетираних који се залажу за иступање тих прибалтичких земаља из Европске уније.


Извор: Фонд Стратешке Културе

Оставите коментар

Оставите коментар на Трговински рат ЕУ и Русије

* Обавезна поља