ANATOMIJA-GLOBALISTICKOG-SMRADA-Dragan-Filipovic_slika_O_123560571-700x525Fond-strateske-kulture-1Фонд стратешке културе је на својим страницама започео објављивање делова књиге „Анатомија глобалистичког смрада“ мр Драгана Филиповића, прве књиге на нашим просторима која се детаљно, систематски бавила радом и деловањем тзв. невладиних организација, шире познатих под скраћеницом НВО. ЦЕОПОМ-Истина ће одабране делове пренети у виду фељтона у неколико наставака.

Већина образованих читалаца је упозната са терминима „обојена револуција“, „хибридни рат“, „контролисани хаос“ итд. Ова књига пружа драгоцен увид у историјат стварања и деловања НВО, кључног инструмента спровођења ових нових видова агресије, са посебним нагласком на њихово разорно и деструктивно деловање на простору бивше СФРЈ, од почетка распада бивше државе до данашњих дана, где им је главна мета била и остала – Србија и српски национални, духовни и сторијски простор. Оно што књигу издваја је чињеница да она не представља само први рад ове врсте код нас – први пут је издата 2005. године – већ и да се њен аутор професионално бавио делатношћу ових деструктивних организација, као истакнути припадник службе државне безбедности. Другим речима, књига чини јединствен спој теорије и праксе, из пера најкомпетентнијег могућег стручњака на ову тему.

*******

ПРЕДГОВОР

Кад читалац прочита студију Драгана Филиповића, пред њим се отвара изненађујући понор, пун сплетака, тајних страте­гија и паукових мрежа моћног глобалистичког поретка, у који је минуциозним скалпелом ушао овај магистар историје – струч­њак за Далеки исток. Тек повезивањем чворова ових наизглед ситних и безначајних трагова, открива се монументалност мреже гло­бализма која обухвата готово читаву планету. Помрчина једног но­вог, утилитарног и прагматичног света, потпуно лишеног духовности, прети да обавије наше и онако суморне животе, као да „Врли нови свет“ (Хаксли), жели поново да сагради Вавилонску кулу и да њо­ме дотакне небо. У овом случају, неколико моћних, лукавих
и мудрих стараца желе унификацију света, они не граде Вавилонску кулу, већ грандиозни Вавилонски супермаркет у коме ће бити избри­сани сви идентитети сем марке и врсте роба. Тачно ће се знати на којим полицама ће да стоје француска вина и сиреви, где бугарски јогурт и десет истих врста хлебова, а где поморанџе и урме из Из­раела… Но, свет је непредвидив, а и живот још више. Земља у којој су сахрањени неосвештени мртваци надима се, дише и пуца, не доз­вољавајући да се на њој подигну темељи нове Вавилонске само­послуге. И као што се у Библији, у тренутку када је додирнула небо, Вавилонска кула распала у прах и пепео, а људи изгубили заједнички језик и почели да говоре свако својим, тако се срушила и модерна кула Светског трговинског центра (Wорд Траде Центер), симбол но­вог глобалистичког доба, а људи који су у њој говорили само ен­глески и компјутерски језик, почели су да дозивају Бога свако на своме језику.

Драган Филиповић, аутор неколико запажених књига о будизму, таоизму и филозофији борилачких вештина, иначе бивши високи функци­онер Државне безбедности и својевремено саветник у кабинету Радована Караџића, захваљујући свом занату, професионалном вештином је ушао у све тајне невладиних организација, и то не само политичких, већ и до крајњег рафирмана психолошких мотива и разлога због којих различите врсте и типови људи улазе у овакве организаци­је. Због тога један од рецензената ове књиге каже: „След дога­ђаја који су се одигравали у последње две године недвосмислено указује да је Филиповићева књига, у адекватним светским круго­вима, озбиљно узета у разматрање“.

За човека који се не бави политиком, као што је писац ових ре­дова, Филиповићева књига је једна врста систематизације зла које нас окружује и вреба са свих страна, али погрешно би било тврдити да је то искључиво актуелна књига. Она ће бити драгоцен материјал за изучавање времена у коме живимо и много деценија касније, ка­да ће представљати грађу за будуће историчаре, политикологе, соци­ологе и психологе. Писана крајње једноставним стилом, дакле на најтежи могући начин, ова књига се може читати и као трилер о ме­ђународној криминалној организацији која већ годинама покушава да овлада светом. Раскринкана до у танчине, чини се до послед­њег детаља, светска глобалистичка мрежа у овој књизи је откриве­на и огољена до сржи.

Момо Капор

ANATOMIJA-GLOBALISTICKOG-SMRADA-Dragan-Filipovic_slika_O_123560571-700x525

У В О Д

Последњих тридесет година, с краја XX и почетка XXI ве­ка, међународну политичку сцену карактерише ширење тако­званог, Трећег цивилизацијског таласа, као једног потпуно новог вида оживљавања неоколонијалистичких амбиција најнапред­нијих земаља света. Идеја глобалне доминације, оличена у концепту „Новог светског поретка“, осмишљена у водећим, строго затворе­ним центрима економске и политичке моћи, као што су Трилатерала, Билдерберг група и Комитет 300 (1) спроводи се у дело бескрупулозним и агресивним наступом тренутно најмоћније светске силе – Сједи­њених Америчких Држава и њених савезника. Њихови циљеви пре­дочени су осталом делу човечанства као ултиматум: „Или ћете бити са нама – стриктно се повинујући нашим интересима уз добровољ­но одрицање од сопствених националних независних политичких теж­њи, или ћете бити против нас – када ћемо вам применом свих облика политичких, економских и војних притисака наметнути своју идео­логију, уз успостављање послушничких режима по нашим критеријуми­ма.“ Ултиматум је примарно упућен, а добрим делом и спроведен, према малим и средњим земљама Источне Европе, Азије и Афри­ке(2), са нескривеном тежњом потчињавања и оних већих држава, као што су Русија, Индија или Кина.

Претња глобалистичке алијансе је реална и сасвим основана, а те­мељи се на чињеници да се, после распада СССР­а и укидања источног војног савеза – Варшавског пакта, северноатлантски одбрамбени савез – НАТО, трансформисао у неприкосновену милитантну органи­зацију чија је главна намена освајање туђих територија зарад јачања сопствених интереса и остваривања лидерске позиције светских разме­ра. Тако су: „Користећи прилику што је нестала дотадашња хладнора­товска равнотежа страха, САД одмах кренуле у своје освајачке походе ради преуређења света и успостављања новог светског по­ретка заснованог на доминацији и пљачки.“(3) Посебно забрињава податак да америчко јавно мњење, својим највећим делом, подр­жава поменути политички курс. Као образложење, најчешће се цитира став актуелног америчког геополитичког стратега Бжежинског да „Америка као најмоћнија светска сила нема никаквог разлога да ту своју позицију до краја не искористи обезбеђујући на простору целе планете своје националне интересе“, чиме је жеља за доминацијом и спремност да се на том плану лично ангажује, а по потреби и жртвује, наметнута као узор у свести просечног Американца.

По својој суштини, глобализација подразумева својеврстан рат новог типа који по правилу започиње спољашњим политичким при­тисцима, праћеним економским уценама и санкцијама, затим, по потреби, следи војна интервенција ниског или средњег интензитета, уз перманентну подршку снага „унутрашњег политичког притиска“, што подразумева иницирање унутрашњих сукоба и урушавања др­жавних националних институција нападнуте стране, све до њеног пот­пуног слома. Поражавајућа је чињеница да се у склопу спољашњих притисака најчешће користи легитимитет организације Уједињених на­ција која је, због директне зависности од западних финансијских из­вора, принуђена да беспоговорно пристаје на ту врсту злоупотреба. Многи светски стручњаци за међународну политику безуспешно упозоравају на то да ће пракса пружања непринципијелне подршке америчком хегемонизму, која је, не тако давно, посебно била изражена при изазивању дестабилизације и распада неколико евро­азијских држава, дискредитовати све међународне институције као што је ОУН, чинећи их за већи део човечанства неадекватним, па чак и неприхватљивим. А то је управо дугорочни циљ глобалиста – заменити Уједињене нације сопственом „Светском Владом“, став­љајући свет под директну личну контролу неколицине најутицајнијих западних лидера.

С друге стране, на плану „унутрашњих политичких притисака“, ве­ома значајну, чак незаменљиву улогу имају такозване невлади­не организације. Ове, релативно нове политичке творевине, осмишљене су да за интересе туђих, западних влада, дестабилизују, оборе и по могућности замене националне владе својих земаља. Зато се и на­зивају невладине, јер се подразумева да локална власт државе у којој делују неће имати никакав утицај и контролу над њима. Оне представљају основне ћелије ширења глобалистичког смрада, чији се непријатни политички задах, нажалост, може осетити на свим простори­ма широм земаљске кугле. На пример, само на иницијативу америчке администрације, основано је стотине хиљада таквих међународних института, фондација, асоцијација и форума, који се баве свим и сва­чим, од хуманитарних акција до изучавања фолклора или заштитом природних лепота. Свака од њих има своје националне огранке уредно регистроване у градовима земаља домаћина. Захваљујући чињеници да их финансирају, Американци постављају и кадрове, уз стриктна упутства о правцима и начинима деловања, при чему им статус невладиних организација обезбеђује пуну легализацију за боравак, кретање и рад. Тако, с почетка увек ненаметљиво и непри­метно, оне покрећу одређена питања у домаћој и светској јавности, да би се временом потпуно укључиле, а затим и наметнуле локалним политичким токовима, потенцирајући информације, полуинформа­ције и дезинформације на теме и проблеме који су у складу са по­требама њихових ментора и налогодаваца.

Суштински, по функционалном концепту, невладине организације засноване су на старој испробаној доктрини „специјалног рата“(4), са свим обавештајним, субверзивно­пропагандним, а у неким случа­јевима и паравојним карактеристикама, с тим што им је форма до­некле ублажена и прилагођена сукобима ниског интензитета, где је превасходни циљ да као легалне институције иницирају унутрашњу кри­зу, која ће послужити као повод за интернационализацију проблема, односно као оправдање за спољашњу међународну интервенцију. Ту се, наравно, њихова функција не завршава, јер у зависности од нивоа ескалације ситуације и њихови задаци се преусмеравају на ка­налисање кризног жаришта у правцу перманентног урушавања до­маћих политичких, војних и безбедносних система, до пружања обавештајне подршке снагама интервенције и давања формалног легитимитета окупационом режиму.

Међутим, ма колико текући процеси насилне глобализације били добро осмишљени и тешко заустављиви, у многим срединама, пре свих у потенцијално угроженим земљама, спонтано долази до појаве антиглобалистичког самоорганизовања. Како примећује бивши југословенски председник Слободан Милошевић: „Оно што се догађа, супротно намерама креатора новог светског порет­ка, из дана у дан потврђује да у свету јача свест о потреби уједи­њавања снага отпора новим поробљивачима.“(5) Сасвим је извесно да страх од глобализације и неопходност пружања отпора том злу такође добијају глобални карактер. С тим у вези, све оно што се десило југословенском и српском народу може да послужи као поучно искуство и опомена другим народима који се због свог геополитичког положаја налазе на мети великих сила. Намена ове студије је да пружи скроман допринос њиховим слободарским на­стојањима.

Студија која је пред вама садржи три интегрална дела. У првом делу обрађена је генеза непријатељског деловања глобалистичких невладиних организација, од њихових корена, који датирају још из времена Титове Југославије, њихове експанзије у посттитовском периоду, директног учешћа у изазивању крвавог грађанског рата и распада југословенске државе, подршке коју су пружале снагама НАТО­алијансе приликом напада на Југославију 1999. године, до активног учешћа у успостављању глобалистичке окупационе власти на преосталом југословенском простору, односно на територији Ср­бије и Црне Горе, а које се још увек одвија у пуном јеку.

Други део студије непосредно се бави организационим и функцио­налним устројством невладиних организација, начинима регрутовања кадрова, финансирања, планирања и руковођења, уз детаљни осврт на њихово конкретно деловање на плану рушења југословенског по­литичког, војног и безбедносног система.

nvo_02

Трећи део посвећен је начинима супротстављања непријатељ­ском деловању невладиних организација, са конкретним искустви­ма која је на том пољу имала Служба државне безбедности Србије и Југославије. У том делу анализирани су резултати појединих мера и радњи примењиваних према невладиним организацијама, као и пре­поруке које је Служба тим поводом упућивала политичком врху, уз додатну разраду неких нових стручних идеја и сугестија за које верујем да могу унапредити рад свих антиглобалистичких институција и појединаца усмерен ка овој проблематици.

Нажалост, постоји и четврти део, који с разлогом није увршћен у ову студију. Он се односи на начин организовања патриотских снага у земљама где је већ заведена тиха или отворена окупација са ус­постављеним марионетским режимима, а практично се своди на При­ручник о урбаној герили. Изоставио сам га са искреном надом да читаоци из Слободног света никада неће доћи у ситуацију да буду при­морани да се организују по тим принципима. Што се мог народа тиче, Србима та врста литературе није ни потребна имајући у виду да нам је склоност ка герили дубоко усађена као део националног идентитета.

Приликом израде ове студије ослањао сам се на бројне изворе. Ту су анализе и коментари највиђенијих српских политичара, интелек­туалаца и публициста партиотске антиглобалистичке опције, као што су: академик Михаило Марковић, проф. др Коста Чавошки, проф. др Сми­ља Аврамов, Драгош Калајић, Слободан Милошевић, проф. др Војис­лав Шешељ, генерал Милен Симић, Раде Дробац, Милован Дрецун и многи други. Потом, ту су студије које су објавили водећи светски противници глобалистичке хегемоније, међу којима посебно издва­јам храброг америчког публицисту Мајкла Парентија, који се међу првима отворено супротставио овој врсти зла.(6) Затим, коришћени су оригинални јавно објављени и тајно прибављени материјали невлади­них организација, као и званични и незванични коментари њихових западних ментора. Најзад, примарно сам се ослањао на своја ис­куства и сазнања која сам стекао као један од дугогодишњих опе­ративних руководилаца и функционера југословенске Службе државне безбедности. Код избора података које ћу изнети или прећутати, при­државао сам се искључиво етичког односа према професији коју сам, верујем, часно обављао двадесет пет година. Наиме, као грађа­нин државе која више не постоји и припадник Службе која, такође, више не постоји, моралне норме су ми преостале као једини реле­вантни параметри. То засигурно неће бити по вољи проамеричком режиму који је тренутно наметнут мојој земљи, што није ни важно, они ме још од раније третирају као свог непријатеља, па ни ова књига неће битно утицати на мој одметнички статус. Уосталом, у ова зла времена, када се Срби деле на издајнике и одметнике, част је бити одметник(7).

1

ЗАЧЕЦИ НЕПРИЈАТЕЉСКОГ ДЕЛОВАЊА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ТИТОВОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Период државног просперитета Југославије за време четрде­сетогодишње владавине Јосипа Броза Тита (од 1945. до 1980. године) остаће запамћен као најстабилнија епоха у историји тог простора. Несврстана политика обезбедила је земљи уг­лед какав никада до тада није имала, а мудро балансирање између источног и западног војног блока донело је Југославији статус зна­чајног фактора светског мира. Моћна Југословенска Народна Армија штитила је границе од спољашњих притисака, а респективан без­бедносни апарат гарантовао је пуну унутрашњу сигурност. Водећа политичка снага, Комунистичка партија Југославије, успешно је спро­водила програм социјалистичких реформи, па је двадесетдва милио­на становника живело спокојно, уз бесплатну здравствену заштиту, бесплатно школство, загарантовано право на приход и бројне друге социјалне олакшице. Свакако да није било расипништва и раскоши као на пребогатом Западу, али није било ни беде[8].

Наравно, због свог геостратешког положаја, земља је перма­нентно била на удару субверзивног деловања и са Истока и са Запа­да, али не у мери која би се могла окарактерисати као алармантно угрожавајућа. Државне институције биле су стабилне и за непријатељску страну недодирљиве, па се највиши домет испољавања непријатељске делатности сводио на пропагандно критизерске радио­емисије Гласа Америке и Слободне Европе[9], без неког битног учинка, јер народ на њих није обраћао пажњу. Тимови западних обавештајних анали­тичара годинама су истраживали која је то најслабија карика југословенског друштва на коју би се ефикасно могло деловати, и од неколико опција (вишенационалне средине, супротстављене верске заједнице, сепаратистичке тежње појединих етничких групација) закључили су да за почетак, основна циљна група субверзивног наступа буде југословенска студентска омладина. План је био је­ дноставан: понудити тим младим људима, до којих су западни ути­цаји већ увелико стигли преко музике, кинематографије и моде, могућност личне афирмације и шансу за живот у богатијем свету. Веома обазриво план је почео да се реализује преко Информативног центра Америчке амбасаде у Београду – УСИЦ, Културног центра при Француској амбасади, и Британског савета који је дело­вао у оквиру британске ДК мисије. Уз сагласност југословенских власти, којој је пројекат презентиран као облик међународне науч­не сарадње, најбољим студентима, који испоље интересовање да своје образовање допуне на страним универзитетима, понуђена је могућност бесплатних семинара, симпозијума, па и стипендирање. Финансијска средства за то су унапред била обезбеђена из приват­них фондација које смо накнадно упознали као невладине органи­зације. По правилу, одабрани кандидати могли су се сврстати у две категорије. Прву су чинили заиста изванредни студенти натпросечних квалитета. Другу, по западним аналитичарима значајнију катего­рију, сачињавала су деца из породица југословенских политичких и војних руководилаца. Посебно је интересантно да током подноше­ња молби и разговора кандидата са дипломатским особљем ника­да није спомињан ни један услов, обавеза или нешто слично што би се могло окарактерисати као сумњиво. Напротив, константно је про­вејавао став да њихове земље пружају пуну подршку југословен­ској социјалистичкој опцији, па им је стога и намера да нам, колико могу, помогну да наш социјализам буде још лепши и напреднији.

И тако дође и 1968. година. Масовни студентски протести потре­сали су све метрополе западног света. Побунише се и студенти у југословенским универзитетским центрима. И док су амерички сту­денти у име пацифизма протестовали против рата у Вијетнаму, а фран­цуски студенти из непрецизно дефинисаних мотива демолирали Париз, београдски студенти дигоше се са захтевом: „За лепши и напреднији социјализам“. Један од главних вођа побуне, у то време, млади про­фесор филозофије Драгољуб Мићуновић, упутио је протестни ултима­тум да се име београдског универзитета мора променити у Црвени универзитет Карл Маркс. После неколико жешћих окршаја са полици­јом, у којима су се, између осталих, посебно истакла деца из ко­мунистичких породица, студентима се обратио Тито. Његова појава била је сасвим довољна да се протести истога дана обуставе. Пред­седник се захвалио студентској омладини на подршци коју изражава­ју према социјалистичкој изградњи земље, те се сви разиђоше срећни и задовољни. Највише су ликовале западне дипломате. Превара је успела. Из језгра организатора студентског бунта изродила се нова југословенска опозиција из које ће многи, као горе споменути марксиста Д. Мићуновић и гро комунистичких потомака, касније направити успешне политичке каријере у проамеричким невладиним организацијама[10].

Процес трансформације вођа и учесника студентског бунта 1968. године у праву антикомунистичку опозицију одвијао се у фазама. Дуго година, чак и после Титове смрти, за стабилну државу каква је Југославија још увек била, представљали су само политички безо­пасне маргиналне групе неформално организованих интелектуалаца. То је навело државне органе да њихову улогу потцене, што се на дугорочном плану показало као озбиљна грешка. Чињеница је да неког организованог опозиционог деловања није ни било. Наиме, њихови покушаји да се као опозиција легализују увек су били директно или индиректно везани за подршку коју су очекивали од америчке и других амбасада, што од стране Државне безбедности није толе­рисано. Уз то, за известан број људи из њиховог друштва постојала је основана сумња да су регрутовани у обавештајну мрежу страних Служби, што их је, све заједно, додатно компромитовало. Објектив­но, активност им се сводила на повремене контакте са европским левичарским организацијама и то више по приватној линији, затим на учешће у полутајним затвореним симпозијумима, каква је, на при­мер, била Корчуланска школа, на објављивање радова политичке са­држине у страним публикацијама, неколико покушаја покретања соп­ствених опозиционих часописа и на редовна окупљања у неформалним групама по становима или кафанама. С обзиром на то да су на друштвеном плану делимично успели да се наметну као самозвана прозападна интелектуална елита имали су симпатизере међу млађим интелектуалцима и уметницима, мада је и код тих људи у позадини симпатија провејавала прикривена нада да ће преко њихових веза на западу евентуално успети да се домогну неке стипендије, спонзор­ства, прилике за међународну афирмацију или неке сличне користи.

Soros-srbi

ПРИСЕЋАЊЕ ПРВО

Средином седамдесетих година, по завршеној средњој школи, као и сви млади људи тог узраста, налазио сам се на животној прекрет­ници када сам морао да одлучим шта ћу даље са самим собом. Заносио сам се писањем позоришних драма, што ми је како­тако ишло од руке, па сам добар део времена проводио по театрима, с надом да ћу успети да упишем Позоришну академију. Тако сам, сасвим случајно, упознао једну интересантну, добронамерну же­ну, старију од мене десетак година, која се као врсни познавалац модерних тенденција у позоришној уметности својски ангажовала да ми у тим намерама помогне. После неколико дана дружења започели смо разговор на тему политике. Мало се онерасположила када сам јој рекао да сам комуниста, али је констатовала да јој то не смета. На питање одакле јој одбојност према комунистима испричала ми је да је својевремено, као вођа студентских немира ’68. ухапшена и осуђена, да је провела извесно време у затвору, али да ни по истеку казне није променила своја антикомунистичка уверења, већ ју је то, напротив, још више мотивисало да се посвети опозиционом раду. Да будем искрен, нисам је озбиљно схватио, што сам јој и рекао. Одговорила је да је тако можда и најбоље.

Постали смо искрени пријатељи. Посећујући је повремено, зати­цао сам у њеном стану повеће мешовито друштво различитих годи­на старости. Представила ми их је као интелектуалце опозиционаре. У свакој од тих прилика, разговори би престајали чим бих се ја појавио, што ми је било непријатно, међутим, на моју опаску да ми је жао сто сам их прекинуо и да ћу да навратим касније, љубазно би ме замолили да останем, јер је њихова грешка што су се задржали ду­же него што су планирали. Како је време пролазило привикли су се на моје присуство, па ми се једном пружила могућност да при­суствујем таквом скупу, за који ми рекоше да није ни поверљив ни претерано значајан.

Имао је форму класичног партијског састанка, с тим што је ат­мосфера била пријатнија и интимнија. На моменте су ми деловали смешно због усиљених покушаја да се понашају као завереници. Један од учесника прочитао је пресек вести Би­Би­Сија (ББЦ), „Гла­са Америке“ и „Слободне Европе“, после чега је изнео своје ко­ментаре, величајући улогу западне демократије у светским политичким процесима. Друга тема односила се на помоћ породици једног од њихових пријатеља који се налазио на издржавању вишегодишње казне затвора због свог опозиционог деловања. У оквиру треће теме препричано је пар трачева из југословенског политичког врха потеклих од деце политичара, коју су држали на вези. Четврта тема, за коју сам проценио да их је највише занимала, односила се на то како „пљујући по Титу и држави“ обезбедити тезгу или стипендију за себе и своје ближње на неком од престижних западних универзитета. Састанак је тиме завршен и настављено је са приватним дружењем.

Већину људи које сам ту сретао упознао сам врло површно. На­име, проценили су да се вероватно нећу дуже задржавати у њихо­вом друштву, па се нису ни трудили да се посебно зближавамо. Између осталих, упознао сам, у том периоду великог заљубљеника у по­зоришну уметност, Зорана Ђинђића[11]. Млади, егоцентрични, арогант­ни интелектуалац, који је стално био у журби због неких важних по­слова којима се тренутно бави, свраћао је тако на десетак минута и још ужурбаније одлазио. Разговарали смо кратко, два или три пута, на тему филозофије Далеког истока, која је занимала обојицу.

После извесног времена престао сам да се срећем са њима. Живот ме је одвео другим путевима. Није ми било суђено да се ба­вим позориштем. Још мање да постанем прозападни опозиционар. Знам да се половина њих политички пасивизирала, а међу првима моја драга пријатељица, којој се изгледа доста тога смучило. Дру­га половина далеко је догурала. Тренутно је на врхунцу политичке моћи. За рачун „Новог светског поретка“ активно трује Србе глобалистичким смрадом.

Са Зораном Ђинђићем састао сам се двадесет пет година кас­није. Ја у својству функционера Државне безбедности власти у ра­сулу, он у својству лидера власти у успону. Мој задатак био је да га упозорим на то да у хаосу политичких превирања не покушава насилно преузимање објеката и документације Службе државне без­бедности, јер ћемо, у том случају, морати да пружимо оружани от­пор, мада се трудимо да избегнемо инциденте који би народ увели у грађански рат. Његов задатак био је да ми предочи да нова политичка гарнитура веома уважава наш професионални састав, али да су због притиска страних моћника, чију подршку уживају, прину­ђени да ту Службу расформирају, с тим што се то никако неће чинити насилним путем. Разишли смо се уз обостране гаранције, с моје стране да Служба неће у текућим политичким процесима користити ком­промитујућу документацију против његових људи, с његове стра­не да ће се лично ангажовати да не дође до покушаја насилног преузимања Службе. Како речено тако и учињено. Више се нисмо састајали. Нисмо ни могли. Недуго затим ликвидирала га је, према званичној верзији догађаја, група српских ратних ветерана, припад­ника националног патриотског фронта. Узгред речено, атентатор­снајпериста имао је веома лак задатак. Без тешкоћа је одабрао заседу, лоцирао „објекат“ и неутралисао га, а затим се исто тако неометано удаљио са лица места. Ђинђићеви пратиоци нису могли да предузму ништа зато што није постојао спољашњи прстен дубинског обезбеђе­ња. Наиме, организациона јединица која се професионално бавила тим нивоом заштите државних функционера међу првима је укинута Ђинђићевом реорганизацијом Службе државне безбедности.

Неоспорно је да су југословенски органи безбедности помно пратили све што се дешавало у круговима политичких неистомишљеника, што, као пракса, уосталом, није ни сакривано од народа. Међутим, увек је провејавао утисак да ту нешто недостаје. У партијској, али и у службеној терминологији, унутрашњи непријатељ обично је означаван као недефинисани – неко. Када су шиптарски[12] сепаратисти започињали прве побуне, уз обавезно присуство анонимног залуталог америчког дипломате, водио их је неко; када су радници подстрекивани на безразложне штрајкове, уз обавезно присуство случајно затечених страних новинара, организовао их је неко; па када су се у студентској штампи појављивале прецизне и тачне информације о размирицама унутар политичког врха, одавао их је неко; а што је најгоре, на крају је ишла обавезна политичка фраза да смо за то криви сви. Постављало се логично питање: како уз моћну Службу, за коју се веровао да „све види и све зна“, тај неко нема име и презиме? Или можда има, али се то из непознатих разлога сакривало од јавности. За политичка кривична дела прозивани су и кажњавани искључиво, већ свима познати, дежурни кривци из редова писаца националиста или бивших агената совјетског Информбироа. Међутим, на тим судским процесима ни из далека нису дотицане теме које су се тицале озбиљних појава унутрашње дестабилизације државе.

kolaz-nvo

Дилеме те врсте посебно су оптерећивале појединце из моје генерације припадника Државне безбедности, који су из службених разлога били у могућности да прочитају бар неки од досијеа о проблематици прозападних опозиционих организација и њихових активиста. Имена најокорелијих заговорника рушења државног система из тог периода се или не спомињу или су шифрована. При томе, пажљивом анализом материјала могло се закључити да су многа лица из њихове околине кривично процесуирана, док против њих, као главних, никада није вођен поступак. На крају, уз све напоре оперативе која је писала извештаје да се неке чињенице „из разлога конспиративности“ изоставе или прикрију, остајало је још довољно елемената да се изведе закључак да се радило о деци из породица наших политичких и војних руководилаца. Социјално раслојавање унутар југословенског друштва наплатило је своју цену. Дела, квалификована као „рушење уставом утврђеног поретка“, која су једнима запечатила судбину, другима су приписивана као младалачки несташлук. Због оваквих оперативно безбедносних и политичких пропуста данас у земљи имамо ситуацију да најекстремније издајничке глобалистичке невладиние организације воде потомци перспективних комунистичких кадрова из Титове епохе: Весна Пешић, Наташа Кандић, Соња Бисерко, Биљана Ковачевић и други[13].

Следи наставак …

____________________________________________________

(1) Трилатерала – једна од водећих глобалистичких организација, строго затворе­ног типа, окосница „Новог светског поретка“. Сачињавају је најутицајнији појединци из Сједињених Америчких Држава, Европске Уније и Јапана. Да би осмислили начин дугорочне доминације светом, својевремено су анга­жовали више десетина хиљада научника са задатком да открију узроке пропасти великих империја у историји човечанства. Научни налаз сводио се на конста­тацију да је узрок њихове пропасти био у величини територије коју нису могли да контролишу, па су их стога локалне побуне слабиле и довеле до распада. Да би отклонили овај узрок, чланови Трилатерале поделили су свет на три утицај­не зоне које ће имати своје центре управљања: Европска Унија – управља­ће Европом, Америка –Евроазијом, а Јапан – Далеким истоком и осталим територијама Јужног Пацифика. Ова организациона шема, мање­више, функцио­нише последњих тридесет година.

Билдерберг група – глобалистичка организација затвореног типа која је прва иступила са тезом „Новог светског поретка“. Циљ јој је формирање „Једин­ствене светске Владе“ која ће контролисати цело човечанство. Назив је до­била по истоименом хотелу у холандском граду Остербрик, где је први пут,
1954. године, одржан неформални тајни састанак ради усаглашавања ставова најутицајнијих личности Европе и Америке. Данас броји око 120 људи, међу којима су политичари, чланови краљевских породица, водеће личности католичког ватиканског клера, индустријалци, банкари и медијски магнати, који координи­рају интересе америчке и европске елите.

Комитет 300 – глобалистичка евро­америчка организација затвореног типа. Фигурира као извршни орган неформалне „Јединствене светске владе“ који одлучује, планира и координира конкретним, дугорочним активностима у ци­љу успостављања доминације Западног света над осталим делом човечанства, у оквиру реализације идеје „Новог светског поретка“.

(2) Према налазу водећих економских аналитичара, само у последњој деценији, 20% најбогатијих људи загосподарило је над 90% вредности у глобалним раз­мерама, док 90% најсиромашнијих располаже са свега једним процентом тих вредности. Забрињавајуће је што се та тенденција све више појачава.

(3) Михаило Марковић – српски академик.

(4) Форма обавештајно­субверзивних активности које су биле веома заступљене у време такозваног „хладног рата“ између западног и источног блока што је трајало све до распада СССР­а крајем осамдесетих година.

(5) Констатација из Милошевићевог предговора за књигу Мајкла Парентија: Убити нацију – Напад на Југославију (Принтмедиа, Београд, 2003. године).

(6) Парентијева књига Убити нацију – Напад на Југославију, преведена је на десетак светских језика и спада међу најпознатија дела антиглобалистичке литературе. Као рецензент југословенског издања Парентијеве књиге пре­поручујем је свима који се баве озбиљним изучавањем поменуте пробле­матике.

(7) Навршило се шест година од када сам написао ову књигу. Редослед догађаја који су се у међувремену одвијали дешавао се тако да ни сада, док радим припрему другог издања, немам шта да додам нити да одузмем.

[8] Беду ће донети западна демократија пар десетина година касније.

[9] Иначе, обе поменуте радио­станице функционално су подређене пропаганд­ној машинерији НАТО пакта, помоћу чијих финансијских средстава се и дан данас одржавају.

[10] Значај студентских протеста 1968. године за новију историју Југославије данас се тумачи и третира различито. Имајући у виду да многе околности по питању тих догађаја никада нису званично објављене, могућности интерпретација су вишеструке. Генерално, политички идеолози, и левичари и десничари, поменути протест сагледавају у позитивној конотацији. Левичари га представљају као прогресивну реакцију на превазиђени комунистички догматизам, што је дугорочно резултирало афирмацијом нове гарнитуре водећих југословенских комуниста, као што су: Михаило Марковић, један од најпознатијих европских левичарских идеолога, Милорад Вучелић, актуелни лидер Социјалистичке партије Ср­бије, па и последњи председник социјалистичке Југославије, Слободан Милошевић. Истовремено, десничари пласирају тумачење како је то био први послератни масовни грађански бунт, мотивисан идејом успостављања демократског друштва, са прикривеном антикомунистичком цртом. За разлику од њих, у теорији и пракси југословенских безбедносних струк­тура и институција, догађаји из 1968. године, сагледавају се искључиво у не­гативном контексту. Наиме, сва расположива обавештајна и контраобавештајна сазнања недвосмислено су указивала да у позадини догађаја стоји субвер­зивно деловање западних служби, а што се, иначе, наредне тридесет две го­дине интензивно изучавало као обавезни део наставног програма на специјализованим курсевима Државне и Војне безбедности. Сходно томе, приликом израде ове студије и ја сам се превасходно држао професионалног става, па 1968. годину представљам у негативном светлу. Свакако да је у демонстрацијама учествовало мноштво честитих и напредних младих људи чији мотиви никада нису третирани као спорни, а да ли су и до које мере њи­хове побуде биле изманипулисане од стране Запада, оставићу као отворено питање ауторима другачијих професионалних профила.

[11] Као експонент западних сила Ђинђић ће, 2001. године, постати премијер прве проамеричке марионетске Владе у Београду.

[12] Шиптари – назив за грађане албанске националности, који насељавају подручје на југу југословенске Републике Србије.

[13] Током израде ове студије перманентно сам се консултовао са неколико пријатеља, ратних другова и бивших колега, чије сам мишљење уважавао као компетентно. Сви су ми, у вези са И поглављем првог дела студије, сугерисали да више простора посветим Титовим политичким пропустима, вероватно полазећи од претпоставке да су ми подаци о тим околностима познати и да приликом изношења критичког осврта не бих имао предрасуда, с обзиром на то да никада нисам важио за загриженог титоисту. То нисам учинио из два разлога. Први је чињеница да у Титово време нисам био активни учесник збивања, што значи да би се моје излагање свело на парафразирање других аутора, уз неминовно удаљавање од теме. Други разлог је личне природе – као и већини људи моје генерације Тито ми је омогућио безбрижну младост (а како ми се чини и динамичну старост). У сваком случају – хвала му.


Извор: Фонд Стратешке Културе

Оставите коментар

Оставите коментар на Анатомија глобалистичког смрада (1)

* Обавезна поља