Nikolaj-TrubeckoyУжељи да својим посетиоцима приближи идеју евроазијства ЦЕОПОМ-Истина преноси мисао кнеза Николаја Трубецкоја једног од њених утемељитеља. Живео је кратко (од 1890. до 1938.), али стварао плодоносно и оставио дубок траг не само као оснивач Евроазијства, већ и као један од водећих лингвиста двадесетог века. Приложени текст део је његових размишљања изнетих у книзи „Европа и човечанство“, а све написано и данас је актуелно.

.  .  .

Погледајмо, међутим, какав садржај европски космополити придају терминима “цивилизација” и “цивилизовано човечанство”? Под “цивилизацијом” они разумеју ону културу коју су заједно изградили романски и германски народи Европе. Под цивилизованим народима – пре свега опет романске и германске народе, а затим и оне друге који су преузели европску културу.

На тај начин видимо да она култура, која по мишљењу космополита треба да господари светом, укидајући све остале културе, јесте култура исто тако одређене ентографско-антрополошке јединице, као и она јединица о чијој владавини машта шовиниста. Ту нема никакве принципијелне разлике.

.  .  .

Ако сада пређемо на европског космополиту, видећемо да се он у суштини не разликује од шовинисте. Она “цивилизација”, она култура, коју он сматра највишом и пред којом, по његовом схватању, морају да се угасе све остале културе, такође представља извесну количину културних вредности, заједничких неколиким народима, који су међу собом повезани спонама сродства и заједничке историје. Као што шовинисту одбијају једнинствене одлике појединих етничких група које улазе у састав његовог народа, тако и космополита одбацује јединствене културне одлике појединих романо-германских народа и узима само оно што улази у њихову заједничку културну ризницу. Он такође признаје културну вредност оних савремених не-романогермана који су у потпуности преузели цивилизацију Романогермана, одбацивши од себе све што противречи духу ове цивилизације и заменивши своју националну физиономију за општегерманску. Баш као и шовиниста, који “својима” сматра оне инородце и странце који су успели да се у потпуности асимилују у владајући народ!

.  .  .

При оцени европскога космополитизма треба увек имати у виду да су речи “човечанство”, “општељудска цивилизација” и њима сличне крајње нетачни изрази и да се иза њих скривају сасвим одређени етнографски појмови. Европска култура није култура човечанства. То је производ одређене етничке групе. Германска и келтска племена, која су се у различитој пропорцији подвргавала утицају римске културе и силно се измешала међу собом, створила су известан заједнички начин живота од елемената своје националне и римске културе. Она су услед општих етнографских и географских услова дуго живела једним општим животом, а у њиховој су историји и свакодневници, захваљујући сталној међусобној комуникацији, заједнички елементи били толико значајни, да је осећање романогерманског јединства несвесно увек живело у њима. С временом, као и код толиких других народа, и код њих се пробудила жеља за проучавањем изворишта своје културе. Упознавање са споменицима римске и грчке културе избацило је на површину идеју наднационалне, светске цивилизације, идеју својствену грчко-римском свету. Знамо да је и та идеја такође била заснована на етнографско-географским узроцима. Под “целим светом” у Риму су, наравно, подразумевали orbis terrarium, то јест народе насељене око Средоземног мора, или на њему гравитирајућим подручјима, који су услед сталне међусобне комуникације изградили низ општих културних вредности и који су се, на крају, ујединили благодарећи нивелирајућем утицају грчке и римске колонизације и римске војне владавине. Било како било, античке космополитске идеје постале су у Европи основ образовања. Павши на погодно тло несвесног осећања романогерманског јединства, оне су изродиле теоријске основе такозваног европског “космополитизма”, који би правилније било отворено звати опште романогерманским шовинизмом.

Ето реалних историјских основа европских космополитских теорија. Психолошка основа космополитизма је, дакле, као и основа шовинизма. То је врста оне несвесне предрасуде, оне посебне психологије, коју је најбоље назвати егоцентризмом. Човек с јарко израженом егоцентричном психологијом несвесно сматра себе центром васељене, круном стварања, најбољим и најсавршенијим од свих бића. Између два друга бића, боље је оно које му је ближе и које више личи на њега, а лошије оно које му је даље. Због тога сваку природну групу бића којима сам припада, овај човек сматра најсавршенијом.

trubeckoj-civilizacija 1

.  .  .

И наједном се испоставља да је и космополитизам заснован на егоцентризму! Космополитизам, овај врхунац романогерманске цивилизације, почива на основама које у корену противрече свим основним паролама те цивилизације. У основи космополитизма, ове религије свечовечанства, открива се антикултурно начело – егоцентризам. Ситуација је трагична, али је излаз из ње само један. Поштени Романогерман морао би се заувек одрећи не само шовинизма, него и такозваног космополитизма, а самим тим, и свих оних виђења националног питања, која се налазе на средини између ових двеју крајности.

.  .  .

Како је већ било речено, Романогермани су увек били толико наивно уверени у то како су само они – људи, да су себе називали “човечанством”, своју културу – “општељудском цивилизацијом”, и, коначно, свој шовинизам – “космополитизмом”. Овом терминологијом успели су да замаскирају сав онај реални етнографски садржај који се налази у основи свих ових појмова. Самим тим, сви ови појмови постали су прихватљиви за представнике других етничких група. Преносећи иноплеменим народима оне производе своје материјалне културе, за које се у највећој мери може рећи да носе искључиво универзални карактер (предмете војне опреме или механичке направе за кретање), Романогермани заједно с њима подмећу и своје “уноверзалне” идеје и нуде их управо у таквом облику, с брижљивим маскирањем етнографске суштине ових идеја.

Дакле, ширење тзв. европскога космополитизма међу нероманогерманским народима представља чисти неспоразум. Они који су подлегли пропаганди романогерманских шовиниста, били су уведени у заблуду речима “човечанство”, “општељудски”, “цивилизација”, “светски прогрес” и тсл. Све ове речи биле су схваћене буквално, док се иза њих, у ствари, скривају одређени и веома уски етнографски појмови.

Слуђени од стране Романогермана, “интелектуалци” нероманогерманских народа требало би да увиде своју грешку. Они морају да схвате да је она култура која им се нуди под видом општељудске цивилизације, у ствари само култура одређене етничке групе романских и германских народа. Ово отварање очију, разуме се, морало би значајно да измени њихов однос према култури сопственог народа и наведе их да се замисле над тим јесу ли у праву када се труде да у име некаквих “општељудских” (у ствари, романогерманских, тј. туђих) идеала, наметну своме народу туђу културу и да искорене у њему одлике националне самобитности.”

.  .  .

На тај начин, читаво тежиште би морало да буде пренето у област психологије интелигенције европеизираних народа. Ова психологија би морала из корена да буде промењена. Интелигенција европеизираних народа морала би са својих очију да стргне повез који су јој наметнули Романогермани и ослободи се бунила романогерманске идеологије. Она мора да разуме сасвим јасно, чврсто и неповратно:

– да су је до сада обмањивали;

– да европска култура није нешто апсолутно, није култура читавог човечанства, већ само творевина ограничене и одређене етничке или етнографске групе народа, обједињених заједничком историјом;

– да је само за ту одређену групу народа, који су је створили, европска култура обавезна;

– да она ни у чему није савршенија, није “виша” од било које друге културе, створене од стране друге етнографске групе, јер “виших” и “нижих” култура и народа уопште нема, већ има само култура и народа који су више или мање слични једни другима;

– да стога усвајање романогерманске културе од стране народа који нису учествовали у њеном стварању не представља апсолутно добро и нема никакве безусловне моралне основе;

Cologne-Cathedral-9-300x193

– да је потпуно органско усвајање романогерманске културе (као и сваке туђе културе уопште), усвајање које би омогућило да се и даље твори у духу ове културе с народима који су је створили, могуће само преко антрополошке мешавине с Романогерманима, штавише само при антрополошком утапању датог народа у Романогермане;

– да је без такве антрополошке мешавине с Романогерманима могућ само сурогат потпуног усвајања културе, при којем се усваја само “статика” културе, али не и њена “динамика”, тј. народ који је усвојио савремени ступањ европске културе бива неспособан да је даље развија и сваку нову измену елемената ове културе мора изнова да преузима од Романогермана;

– да се у таквим условима овај народа мора у потпуности одрећи самосталног културног стваралаштва и живети као одраз Европе, претворити се у мајмуна који непрестано подражава Романогермане;

– да ће услед таквог развоја дати народ увек “заостајати” за Романогерманима, тј. усвајаће и понављати поједине етапе њихова културног развоја увек са закашњењем, те ће се у односу на природне “Европљане” наћи у неугодном, потчињеном положају, у материјалној и духовној зависности од њих;

– да на тај начин европеизација представља апсолутно зло за сваки нероманогермански народ;

– да се с овим злом може, а како изгледа, и треба борити свим силама. Свега тога треба постати свестан не површно већ дубински; не само постати свестан, него и осетити, доживети, претрпети. Потребно је да се истина покаже у свој својој наготи, без било каквих украса, без остатка оне велике обмане, од које је треба очистити. Потребно је да јасна и очевидна постане немогућност било каквих компромиса: кад је рат нек је рат.


Извор: ЕКЦС

Оставите коментар

Оставите коментар на Против романско-германске (европске) цивилизације

* Обавезна поља