bakarecРуски закон

У Државној думи Руске Федерације је 11. јуна донет „Савезни закон Бр. 44554-6 – О изменама и допунама члана 5. Савезног закона о заштити деце од информација штетних по њихово здравље и развој , и измењени и допуњени су одређени законодавни акти Руске Федерације у циљу заштите деце од информација које промовишу порицање традиционалних породичних вредности“ (Законопроект № 44554-6 – О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей) (Одредница 1). За предложене Законе је гласало 436 депутата (Дума има 450 чланова), нико није био против, један је био уздржан и 13 чланова Думе није гласало (било је одсутно) (Одредница 2).Иницијативу за ове законе је поднела Законодавна Скупштина Новосибирске области (Законодательное Собрание Новосибирской области).

„Објективни запад“

Западна штампа је на нож дочекала поменуте измене Закона, уз потпуно непрофесионално извештавање. Ни један западни медиј није непристрасно изнео све чињенице. У свим извештајима се наглашава да су угрожена права хомосексуалаца, и искључиво се цитирају руски и западни хомосексуални активисти, и западни политичари попут Гвида Вестервелеа, кога никада не називају хомосексуалцем, већ гејом, што је апсурд сам по себи, апсурд је у самом називу који су хомосексуалци себи наденули – „геј“ (весео- весели). Успут, ни сам термин „хомосексуалци“ није адекватан и замагљује ствари. Амнести интернешнел назива те законе „нападом на слободу изражавања“(„Russia’s Parliament has backed a bill which outlaws the “propaganda of homosexuality among minors” in a move that will restrict fundamental human rights and is in breach of the country’s international obligations to protect lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people from discrimination, Amnesty International said today“)(Одредница 3).

pederi

Можда ћете приметити да се користи нова, проширена, једнако неутемељена одредница за хомосексуалце – „ЛГБТИ“, уместо уобичајене ЛГБТ. Оно „И“- значи „Интерсексуални“- шта год то било! Али, на западу се користи и још проширенија одредница „ЛГБТИКу“(LGBTIQ) где ово „Q“ значи “ questionable“- „упитно“. Бесмислено. Овој манипулацији очигледно нема краја, циљ је обухватити што већу популацију. Што се тиче самих руских закона, као и уосталом било ког закона, тачно је да нема савршених закона, као што је тачно да се стога, сваком закону могу наћи мане. Али хајде да кажемо да је од права на слободу изражавања, много важније право на опстанак, много је важније право на заштиту малолетника и уопште младих нараштаја, који су првенствена циљна група хомосексуалних пропагандиста и манипулатора. При томе млади нараштаји, малолетници не поседују већину заштитних и спознајних механизама јер нису зреле и формиране личности.

Русија и Србија

Помињем право на опстанак. И Русија и Србија се суочавају са истим проблемом – са демографским изумирањем. Многи чиниоци доводе до демографског изумирања али један од њих је и агресивна промоција хомосексуалности на глобалном и локалном нивоу.

Сасвим је сигурно да Русија и Србија себи не могу да дозволе да остану неме и пасивне на, са запада увезену, веома агресивну хомосексуалну пропаганду, која делује токсично на ткиво сваког друштва. Русију и Србију у погледу демографске катастрофе везују многе сличности. Прво, суштински, ни једна ни друга се никада нису опоравиле од популационих губитака изазваних Другим светским ратом. Југославија је изгубила преко 15% свог становништва (1,2 милиона), при чему је највеће жртве поднело српско становништво. Процена је да је 27 милиона совјетских грађана изгубило живот у том рату (не треба заборавити ни Стаљинове погроме од краја рата до његове смрти 1953.- где су страдали милиони – наравно погрома је било и до 1941.). По проценама сама РСФСР (Руска република у СССР-у) је 1940. имала 110 милиона становника а 1946. свега 98 милиона. Данас Руска федерација има око 143 милиона становника, док је 1991. имала 148, 5 милиона. Од 1991.значајно опада број становника Русије. Слично важи и за Србију. Важно је упоредити ове податке са демографским кретањима у САД. Пред Други светски рат 1940.- САД су имале 132 милиона становника- свега 22 милиона више од Русије у СССР-у. Данас САД имају око 316 милиона становника – 173 милиона више од Руске федерације. Да није било Другог светског рата (не убрајам ту уопште Стаљинове послератне погроме) – (а не заборавимо да је главни допринос сламању Хитлера, победи у рату дао управо СССР, тачније Русија) – Русија би данас имала много више од 200 милиона становника. Слично, сразмерно важи и за Србију. Такође, западне земље од токсичног дејства хомосексуалне пропаганде, једним делом, штити и чињеница да су веома богате и да имају значајну усељеничку популацију.

Обриси будућих закона

Промоција хомосексуалности у Србији има огромне размере. Таква пропаганда се спроводи и путем медија и кроз активно деловање у заједници-друштву, и промовише хомосексуалност као нормално понашање једнако вредно хетеросексуалности. То је нарочито опасно за децу и младе, који немају изграђен критички однос према лавини хомосексуалне пропаганде којом их свакодневно засипају. У том смислу, неопходно је на прави начин заштитити младе нараштаје од токсичних последица и ефеката хомосексуалне пропаганде.

Породица, родитељство и потомство (деца, мајка, отац) су традиционалне, непревазиђене и племените вредности које обезбеђују здраво друштво, демографску виталност народа, које показују поштовање према предачком наслеђу, и омогућавају здраву и неометану смену генерација у Србији. Због тога породица, родитељи и потомство захтевају посебну заштиту од стране државе.

Друштво је дужно да штити легитимне интересе малолетника као важну друштвену вредност. Један од основних циљева је да млади нараштаји буду заштићени од чинилаца који негативно утичу на њихов физички, интелектуални, ментални, духовни и морални развој.

Устав

Устав Републике Србије каже следеће:„Право на закључење брака и равноправност супружника. Члан 62. Брак се закључује на основу слободно датог пристанка мушкарца и жене пред државним органом. Члан 63.

Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у томе. Права детета. Члан 64. Деца уживају људска права примерено свом узрасту и душевној зрелости. Свако дете има право на лично име, упис у матичну књигу рођених, право да сазна своје порекло и право да очува свој идентитет. Деца су заштићена од психичког, физичког, економског и сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања. Деца рођена изван брака имају једнака права као деца рођена у браку. Права детета и њихова заштита уређују се законом. Посебна заштита породице, мајке, самохраног родитеља и детета. Члан 66.Породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја. Посебна заштита пружа се деци о којој се родитељи не старају и деци која су ометена у психичком или физичком развоју. Деца млађа од 15 година не могу бити запослена нити, ако су млађа од 18 година, могу да раде на пословима штетним по њихово здравље или морал.“

Породични закон

Породични закон каже:„Породица.Члан 2. (1) Породица ужива посебну заштиту државе. (2) Свако има право на поштовање свог породичног живота. Брак.Члан 3. (1) Брак је законом уређена заједница живота жене и мушкарца. Ванбрачна заједница.Члан 4.(1) Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, …Рађање, мајка и дете.Члан 5.(1)  Жена слободно одлучује о рађању.(2) Мајка и дете уживају посебну заштиту државе. Родитељи.Члан 7.(1)  Родитељско право припада мајци и оцу заједно.

БРАК. СКЛАПАЊЕ БРАКА. Различитост полова, изјава воље и надлежност. Члан 15. Брак склапају два лица различитог пола давањем изјава воље пред матичарем. Ништавост брака. Различитост полова, изјава воље и надлежност. Члан 31. Брак је ништав ако су га склопила два лица истог пола,…1. Материнство и очинство. Материнство. Члан 42. Мајка детета јесте жена која га је родила. Очинство.Члан 45.(1) Оцем детета које је рођено у браку сматра се муж мајке детета. Васпитавање детета.Члан 70. Родитељи имају право и дужност да са дететом развијају однос заснован на љубави, поверењу и узајамном поштовању, те да дете усмеравају ка усвајању и поштовању вредности емоционалног, етичког и националног идентитета своје породице и друштва.“

Све што сам навео из Устава и Породичног закона очигледно предвиђа обавезу Републике Србије да предузима мере за заштиту малолетника од информација, заговарања и кампања, који су штетни по њихово здравље, морални и духовни развој. Устав и Породични закон, цитирам и да би се јасно видело да ови акти под појмовима породице, брака,заједнице и родитељства недвосмислено подразумевју родитеље различитог пола – жену и мушкарца, мајку и оца. Цитирам Устав и Породични закон, да би било јасно да су те одреднице и племените, без обзира на правнички језик, и да би био злочин и грех мењати их, витоперити по хировима хомосексуалаца и њихових западних заштитника.

Даљи обриси нових закона

У том смислу, неопходно је успоставити мере у циљу обезбеђења интелектуалне, моралне и емоционалне безбедности малолетника, укључујући и забрану вршења било каквих радњи усмерених на промоцију хомосексуалности. Забрана такве пропаганде има за сврху спречавање неконтролисаног ширења информација које угрожавају здравље, морални и духовни развој малолетника и заштиту од заблуда о социјалној једнакости традиционалних (хетеросексуалних) и нетрадиционалних (хомосексуалних) сексуалних односа. Може се сматрати да агресивна пропаганда хомосексуалности представља угрожавање уставних и законских права малолетних грађана.

Због свега наведеног сасвим је јасно да промоција хомосексуалности угрожава вредности као што су породица, родитељство и потомство (деца, мајка, отац). Пропаганда хомосексуалности руши традиционалне, племените, непревазиђене вредности које чине друштво здравим, које обезбеђују демографску виталност народа, руши вредности које показују поштовање према предачком наслеђу, и омогућавају здраву и неометану смену генерација у Србији. Због тога, понављамо, породица, родитељи и потомство захтевају посебну заштиту од стране државе.

Из свега наведеног је јасно да је и у Републици Србији дошло време за доношење неопходних закона који ће заштитити малолетнике и решити питање агресивне промоције хомосексуалности. Ако се некоме не свиђа терминологија забране исказана у могућем називу будућег закона (Закон о забрани промоције хомосексуалности), сасвим исти ефекат се може постићи формулацијама „Закон о заштити малолетника од хомосексуалне пропаганде“ или „Закон о заштити малолетника од информација које промовишу порицање традиционалних породичних вредности“. Битно је да заштитимо младе нараштаје и да им пружимо прилику да као зреле и одрасле особе процењују нпр. Хомосексуалност – уместо да буду бесловесне жртве беспризорних ловаца на њихове душе.

Додатак:
(Аутор овог текста је 2011. тужен од стране Геј стрејт алијансе (ГСА), по Закону о забрани дискриминације, због текста (Одредница 4) који је написао о паради хомосексуалаца, која је најављена али није одржана те године. Проглашен је кривим 2012. и изречена му је мера забране понављања дискриминације – без обзира што спорни текст не дискриминише, нити позива на дискриминацију хомосексуалаца).

Напомене:

(1).http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=44554-6&02
(2).http://vote.duma.gov.ru/vote/81454
(3).http://www.amnesty.org/en/news/russia-anti-gay-propaganda-law-assault-on-freedom-expression-2013-01-25
(4).http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18284:drugi-oktobar-2001-godine&catid=39:drustvo&Itemid=66


Извор: Видовдан

Оставите коментар

Оставите коментар на Закони о забрани промоције сексуалности

* Обавезна поља