Врховни касациони суд (ВКС) заузео је данас став да је ништавна одредба уговора о стамбеним кредитима индексираним у швајцарским францима, уколико банка није доставила доказ да се она задужила у тој валути за пласман одобрених средстава и сугерише као привремену меру забрану активирања хипотеке.

Овај став поводом пуноважности валутне клаузуле код уговора о кредиту у швајцарским францима и конверзије, обавезујући само за судије Врховног касационог суда, а нижестепени судови могу да доносе и супротне одлуке, али ће ризиковати да им те одлуке у поступку ревизије која се води пред ВКС, буду укинуте.

Према ставу грађанског одељења ВКС, валутна клаузула се може правно ваљано уговорити у циљу очувања једнакости узајамних давања – тржишне вредности динарског износа пласираних и враћених кредитних средстава која се утврђује индексирањем курса евра.

Међутим, ВКС каже да је ништава одредба уговора о кредиту о индексирању динарског дуга применом курса швајцарског франка, која није утемељена у поузданом писаном доказу да је банка пласирана динарска средства прибавила посредством сопственог задужења у тој валути и да је пре закључења уговора кориснику кредита доставила потпуну писану информацију о свим пословним ризицима и економско-финансијским последицама које ће настати применом такве клаузуле.

Уговор о кредиту производи правно дејство и након утврђења ништавости клаузуле о индексацији дуга применом курса франка.

„У том случају, уговор ће се извршити конверзијом уз очување једнакости узајамних давања – тржишне вредности датог кредита утврђене на основу курса евра на дан закључења уговора и исплату камате у висини одређеној уговорима о кредиту исте врсте и трајања, закљученим са валутном клаузулом у еврима између истог даваоца кредита и других корисника кредита чије се дуговање утврђује применом курса евра”, наводи се у ставу ВКС.

ВКС је указао да ће у парничном поступку у коме се одлучује о правној ваљаности уговора о кредиту, односно уговорне клаузуле о индексацији дуга у францима, суд на предлог тужиоца (корисника кредита) одредити привремену меру којом се даваоцу кредита (банци) забрањује реализација средстава обезбеђења и извршење уговорне обавезе корисника кредита, уколико већ није покренуто извршење ради реализације средстава обезбеђења.

То значи да ће на предлог задуженог грађана суд издати привремену меру којом се банци забрањује активирање хипотеке.

У случају када је поступак извршења ради реализације средстава обезбеђења дуга из кредита већ покренут, суд односно јавни извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити извршење без полагања јемства, навео је ВКС.

Дужници делимично задовољни ставом Врховног касационог суда

Грађани задужени кредитима у швајцарским францима делимично су задовољни ставом Врховног касационог суда о уговорима које су банке склапале са корисницима тих кредита, казала је данас агенцији Бета представница удружења ЦХФ Србије Соња Вујановић.

„Задовољни смо ставом о ништавности валутне клаузуле и о обустави поступака принудне наплате, али тиме није решен проблем оних дужника где је поступак већ завршен и који су остали без стана”, казала је Вујановић.

Она је истакла да је захтев да ти корисници кредита буду обештећени, јер су они исплатом огромних камата практично углавном отплатили стан који им је одузет.

Представници удружења ЦХФ Србија ће, како је казала Вујановић, учествовати у раду радне групе која ће од сутра припремати предлог решења за дужнике који имају кредите у еврима и оне којима је банка одузела стан због немогућности наплате позајмице.

„У тој групи ће бити и представници банака, Народне банке Србије и Владе Србије. Надамо се да ће решење ускоро бити предложено”, казала је Вујановић.

Чланови удружења ЦХФ Србија су 21. марта почели протест испред Врховног касационог суда а протест су прекинули после седам дана, кад их је посетио председник Србије Александар Вучић који је обећао да ће држава решити њихов проблем.

Тренутно је у Србији око 16.800 грађана задужено у францима, а њих дуг банкама је значајно увећан због јачања швајцарске валуте.

Економисти: Терет доказивања пребачен на банке

Став који је данас заузео Врховни касациони суд по питању стамбених кредита у швајцарским францима (ЦХФ), према тумачењу економиста, практично значи да је терет доказивања са корисника кредита, који од суда траже раскид уговора или поништење валутне клаузуле, пребачен на банке.

Економиста Дејан Ерић у изјави за Танјуг напомиње да ће овакав став ВКС у даљем поступању довести до нових обрачуна амортизационих планова и, вероватно, до промене у висини остатка дуга и месечне рате.

Он је оценио да је ово велики корак у решавању проблема породица које су се пре скоро 15 година задужиле у ЦХФ.

Практично, став који је данас заузео ВКС значи да ће банке, ако желе да спрече поништавање валутне клаузуле, у судским споровима у којима су тужене морати сада истовремено да докажу две ствари: да поузданим писаним доказом увере суд да су се ради пласмана динарских средстава задужиле у швајцарским францима, као и да докажу да су пре закључења уговора обавестиле корисника кредита којим се све пословним и финансијским ризицима излаже таквим аранжманом о валутној клаузули у ЦХФ.

Само ако банка истовремено докаже оба услова моћи ће да се одбрани од поништавања валутне клаузуле.

Правно гледано, то је тако, сматрају економисти, мада, кажу, да је мала вероватноћа да ће се то дешавати у пракси.

У сваком другом случају, упутство ВКС је да се валутна клаузула у ЦХФ третира као ништавна и да се убудуће сматра да је кредит узет са валутном клаузулом у еврима и са каматном стопом коју је та банка давала клијентима који су се у то време задуживали у еврима, сматрају економисти.

Након тога ће се рачунати разлика коју клијент дугује банци.

Вучић: Одлука суда добра основа за наставак разговора

ЛОЗНИЦА – Председник Александар Вучић изразио је данас задовољство одлуком Касационог суда, мада она, како подсећа, није обавезујућа, али је добра основа за наставак разговора.

Вучић је истовремено изразио наду да ће та одлука довести до уједначавања судске праксе за људе који су узимали кредите у швајцарским францима.

Председник Србије је, у изјави ТВ Прва, рекао да одлука предвиђа да се извршења обустављају за оне који су у поступку наплате, док ће за све остале да се види шта ће бити даље.

Вучић је, на питање да ли се плаши да би и они који имају кредите у еврима, када се нешто деси са каматама, могли доћи и тражити помоћ, јер је помоћ пружена онима који су имали кредите у швајцарцима, одговорио да је то могуће, али је указао да то питање нико није постављао до тренутка када смо донели одлуку о помоћи.

„Били смо изложени свакодневно притиску да морамо да помогнемо. Постали смо криви то што смо се нашли у тој ситуацији. Обични грађани су били преварени од стране бивших државних службеника који су им говорили да су кредити у швајцарским францима најбоље што постоји у том тренутку”, објаснио је он, пренео је Танјуг.

Вучић је додао да ће држава покушати да помогне финансијски и банкама, како би се решило питање задужених у швајцарским францима.

Удружење Банака – Касациони суд унео несигурност

Удружење банака Србије оценило је данас да правно схватање Врховног касационог суда да је ништава валутна клаузула код уговора о кредиту у швајцарским францима и конверзији уноси правну несигурност.

То удружење је у саопштењу навело да „високо цени позицију коју Врховни касациони суд заузима у правосудном систему Србије“, али сматра да закони морају имати јасно значење.

Врховни касациони суд заузео је јуче став да је ништава одредба уговора о кредиту о индексирању динарског дуга применом курса швајцарског франка која није утемељена у поузданом писаном доказу да је банка пласирана динарска средства прибавила посредством сопственог задужења у тој валути. Суд је заузео став и да треба зауставити реализацију средстава обезбеђења кредита.

„Закони морају имати јасно значење како би се предвиделе правне последице које могу наступити за оне који поступају или не поступају по прописима“, указало је Удружење банака Србије и навело да очекује „да се јасно прецизира на којим се законским прописима заснивају сви изнети ставови у правном схватању Врховног касационог суда у циљу очувања правне сигурности“.


Извор: Политика, Курир, ЦЕОПОМ Истина

Оставите коментар

Оставите коментар на Касациони суд о кредитима у „швајцарцима“

* Обавезна поља