NSPM-onlineВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Немањина 11,  Београд

– председник Владе, господин Александар Вучић –

– генерални секретаријат Владе –

Предмет:  Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја

У складу са члановима 15. и 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 104/09, 36/10) молимо да нас у року од 15 дана од пријема овог захтева обавестите о следећем:

1) Када и на који начин, односно на основу ког документа (уговор, пројектно ангажовање и сл.) је Влада Републике Србије ангажовала консултантску кућу бившег британског премијера Тонија Блера (“Tony Blair Associates”) за помоћ у формирању стручних тимова у оквиру кабинета председника Владе?

2) Ко је и када у име Владе Републике Србије потписао било какав документ (уговор, меморандум о разумевању или било какав пројектни документ) којим се предвиђа ангажовање консултанске куће бившег британског премијера Тонија Блера (“Tony Blair Associates”)?

3) Да ли је таквим актом, односно документом предвиђено откупљивање „патента“, тј. модела рада кабинета председника Владе помоћу тзв. “delivery unit”, односно особа и тимова који су задужени за испуњавање циљева у различитим областима и, уколико јесте, по којој цени је такав модел рада откупљен?

4) Да ли су одређене особе, односно формирани тимови из претходне тачке, ко их чини и колика су средства опредељена за њихов рад?

5) Које су све активности консултанстке куће “Tony Blair Associates“ предвиђене актом о њеном ангажовању, колико такво ангажовање траје и који су финансијски аспекти ангажовања (уколико је реч о пројекту, колико лица је ангажовано на пројекту, да ли су на пројекту искључиво ангажовани странци или има и домаћих држављана, ко је пројектни менаџер, колики је буџет пројекта, да ли је предвиђена ревизија пројекта, итд)?

6) Да ли је, и ако јесте, када и на који начин (уговором, меморандумом о разумевању, пројектним ангажовањем и сл.) утврђено да ће Уједињени Арапски Емирати сносити трошкове ангажовања консултантске куће “Tony Blair Associates”?

7) Да ли су,  по ком основу, из којих извора и са које буџетске ставке до сада од стране Владе Републике Србије уплаћена било каква средства консултантској кући “Tony Blair Associates”?

Користимо ову прилику да затражимо копију свих докумената који садрже тражене информације.


Извор: НСПМ

Оставите коментар

Оставите коментар на НСПМ тражи од владе информацију о Блеру

* Обавезна поља