konfederacija-slobodnih-sindikataПоштовани бивши, садашњи и будући радници,

Обраћамо вам се поводом најновијег предлога Владе Републике Србије за измене Закона о раду, који се доноси на силу, без правог социјалног дијалога и јавне расправе, јер ако се овакав предлог усвоји у Народној Скупштини, изгубићемо многа, тешком муком и радничком борбом, стечена права.

Не верујте њиховим образложењима и добрим намерама, јер ова власт није социјално одговорна према нама и показала је јасно да штити само интересе власника капитала, а не и нас радника.

Од уговора о раду, радног времена, рада на одређено време, елемента за утврђивање зараде, годишњег одмора, слободних дана, исплате отпремнине, колективних уговора, заштите радничких представника и отказа, идејни творци новог Закона о раду су се потрудили да многа наша стечена права радника, која се гарантују Уставом Републике Србије, Конвенцијама Међународне организације рада и Европском социјалном повељом, једноставно избришу.

„Предлог одредаба Закона о раду које се мењају и допуњују“ који можете наћи на сајту Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања предвиђа следеће:

Послодавац може да вам одреди дуже радно време од 8 сати дневно, као и место рада и распоред вашег радног времена како њему одговара, без обавезе да своју одлуку образложи оправданим разлозима;

Послодавац у Правилнику о раду, који сам утврђује, може да мења вашу почетну зараду без доношења Анекса уговора о раду, што у случају спора отежава ваш положај;

Прековремени рад ће за вас бити обавеза, ако послодавац процени да је то за њега повољније, без обавезе да вам да образложење нити да вам плати прековремене сате;

Радићете на одређено време до две или три године, а у одређеним случајевима и дуже, без обавезе послодавца да вас прими „за стално“;

Ако вас прогласе за технолошки вишак или сте пред пензијом, смањује вам се отпремнина;

Признаје вам се само минули рад код садашњег послодавца, а не и ваш укупни радни стаж, ако сте мењали послодавце;

Ако радите у сменама нећете више имати увеђање ваше зараде по том основу;

Ваш послодавац може да вас пошаље, без образложења, да радите код другог послодавца где су вам права и зарада мањи;

Послодавац вам може дати отказ уговора о раду без икаквог образложења;

Када саберете сва смањења која се односе на вашу зараду, која се наведеним изменама предлажу, доћи ће до значајног смањења ваших садашњих новчаних примања;

Колективни уговори које су потписали ваши синдикати и по којима имате већа права од оних предвиђених законом, престају да важе шест месеци после усвајања наведеног предлога за измене Закона о раду;

Посебно наглашавамо да се укида досадашњи ниво заштите ваших радничких представника, отежавају се услови за рад синдиката и организовање радника, чиме се слаби преговарачка позиција синдиката и умањује могућност да се поново изборимо за већа права;

Да би се донели најављени „реформски закони“ (Закон о раду, Закон о штрајку, Закон о платним разредима и други) без социјалних тензија и сукоба, Конфедерација слободних синдиката од Владе Републике Србије захтева:

Да покрене хитно јавну расправу са легитимним социјалним партнерима пре њиховог коначног усвајања од стране Владе Републике Србије.

Да укључи Конфедерацију, која је репрезентативни синдикат на нивоу Републике по закону, у социјално економски савет, органе и друга радна тела, која чине представници синдиката, власника капитала и државе.

Да се обезбеде механизми за успостављање најширег социјалног и друштвеног дијалога уз учешће свих друштвених чинилаца у циљу стварања услова за реализацију кључног уставног начела – да Србија буде држава социјалне правде! Ово подразумева изградњу друштвених, економских и социјалних односа у Србији у складу са највишим достигнућима Европско-континенталног социјално економског и правног државног модела и праксе.

Да се спречи јавно компромитовање запослених и радничких представника и синдиката из јавног сектора у јавности, изношењем нетачних и исконструисаних дезинформација и да се омогући Конфедерацији и другим синдикатима слободан приступ медијима за изношење наших ставова и аргумената;

Покретање економских и друштвених реформи, које ће кроз усаглашене законе и њихово доследно спровођење у пракси, спречити владајућу мањину, да противно свим цивилизацијским нормама, од Србије створи земљу сиромаштва и најгрубље експлоатације и дискриминације радника.

КОНФЕДЕРАЦИЈА СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА

Ивица Цветановић, председник


Извор: НСПМ

Оставите коментар

Оставите коментар на Саопштење конфедерације слободних синдиката

* Обавезна поља