hzmo_90ЗАГРЕБ — Загребачки Јутарњи лист тврди да је хрватски пензиони фонд крахирао и да је први пут број радника и пензионера пао испод односа 1:1 и сада износи 0,88:1.

То значи да мање од једног запосленог издржава једног пензионера.

Министар рада и пензионог система Мирандо Мрсић је оценио да је Хрватској потребно чак 2,5 милиона радника да би се ефикасно исплаћивала постојећа маса пензија, а поменуо је и већ одавно неодрживи однос броја радника и пензионера од готово 1:1.

Мрсић барата податком да је однос 1,2:1 у корист радника, а последње статистике Завода за пензијско осигурање показују да је тај однос у овом тренутку 1,15:1.

Лист, међутим, наводи да је ту слику потребно, из објективних разлога, поружнити и да је тренутно однос броја радника и пензионера пао испод 1:1 И износи 0,88:1.

Хрватска, дакле, први пут има више пензионера него запослених.

У статистичким извештајима које објављује ХЗМО није могуће прецизно разложити осигуранике на буџетске и ванбуџетске. Да би државни службеник дошао у позицију да плати свој пензијски допринос, буџет, из чега му се исплаћује плата, мора пре тога да оствари приход у једнаком износу.

Када у државном буџету не би било новца, тај државни службеник, осим што не би примио плату, не би могао да плати свој пензијски допринос. Своје обавезе према државном буџету пре наведеног морају подмирити запослени у приватном сектору који чине скуп реалних пореских обвезника.

Почетак кризе и неприлагодљивост политике новонасталој ситуацији говори да је погоршање односа, осим пада броја запослених (осигураника) додатно потпомогнуто и непрекинутим растом броја пензионера из године у годину. Старење популације постаје очити проблем система, а неодрживост пензионог система могла се наслутити и знатно раније.

За то је потребно проширити временску серију података који су у овом случају доступни уназад до 1950. године када је за пензију једног пензионера радило скоро девет радника. Већ 1960. године тај број је готово преполовљен, да би уз малу стагнацију током седамдесетих настављао сигурно да клизи до донашњег односа од 0,88:1.


Извор: Танјуг

Оставите коментар

Оставите коментар на Крах пензионог фнда у Хрватској

* Обавезна поља