advokatiУ Адвокатску комору Србије јуче ујутру стигао је допис министра правде Николе Селаковића, који „предлаже” да АКС у року од 48 часова стави ван снаге упутство за поступање адвоката током протеста упозорења са обуставом рада од 17. септембра, због тога што је ово упутство, како се наводи у допису, противно Уставу и закону.

„Ако Адвокатска комора Србије не поступи по предлогу Министарства правде у остављеном року, министарство је дужно да поступи по члану 57. став 2. Закона о државној управи и да предложи влади доношење решења којим се упутство обуставља од извршења и да покрене поступак за оцену његове уставности и законитости”, каже се на крају дописа који потписује министар Никола Селаковић, а упућен је на име председника Адвокатске коморе Србије Драгољуба Ђорђевића.

Министар у допису подсећа да се упутством АКС предвиђа да током обуставе рада адвокати неће улазити нити боравити у просторијама судова, тужилаштава или органа управе по било ком основу. Такође, упутством је предвиђено да током обуставе рада адвокати неће приступати на суђења нити у истрагама и поступцима преговора око примене опортунитета или споразума о признању кривице, као и да неће приступати у полицију у преткривичним поступцима.

На крају упутства изричито се наводи да неизвршавање одлука органа АКС представља тежу повреду дужности адвоката, за шта се може изрећи новчана казна или чак брисање из именика адвоката.

„Стога упутство представља директну претњу адвокатима који се не повинују штрајку. Адвокатска комора Србије дала је себи за право да адвокатима који не учествују у штрајку стави у изглед одузимање права на бављење адвокатуром. Тиме је адвокатима наметнула обавезу да учествују у штрајку”, изричит је министар правде у допису упућеном првом човеку српске адвокатуре.

Указује и да су грубо повређени Устав и закони, јер Устав гарантује право на штрајк што, поред осталог, значи и да је свако слободан да одлучи да ли ће штрајковати или неће и да ником не може бити наметнута обавеза да штрајкује.

„У коперниканском незаконитом обрту Адвокатска комора Србије прети кажњавањем адвокатима који неће да учествују у штрајку”, каже се у допису.

Министар се позива и на Закон о адвокатури који каже да је Адвокатска комора Србије надлежна да врши јавна овлашћења и послове од општег интереса.

„Она је репрезент адвоката којима су поверена јавна овлашћења да би уредила систем пружања правне помоћи грађанима од стране адвоката и тиме омогућила заштиту људских права и слобода пре свега пред државним органима. Другим речима, адвокатура не делује само у свом интересу, већ и у интересу грађана и интересу целе државе и остваривања правног поретка. Покушај Адвокатске коморе Србије да неко време укине адвокатуру у Србији директно је супротан разлозима због којих Адвокатска комора постоји и представља негирање јавних овлашћења и остварења општих интереса због којих је Комора основана”, каже се у допису.

Наведени су и примери који илуструју кршење права окривљених који су ухапшени. Тако Устав прописује да се „лицу лишеном слободе без одлуке суда одмах саопштава да има право да ништа не изјављује и право да не буде саслушано без присуства браниоца кога само изабере или браниоца који ће му бесплатно пружити правну помоћ ако не може да је плати”.

Цитирана је и уставна одредба која каже да „свако ко је окривљен за кривично дело има право на одбрану и право да узме браниоца по свом избору, да с њим несметано општи и да добије примерено време и одговарајуће услове за припрему одбране”.

Законик о кривичном поступку предвиђа да бранилац у кривичном поступку може бити само адвокат.

Министар наводи да су то само нека од права грађана „која Адвокатска комора Србије, покушајем да укине адвокатуру на неко време ускраћује грађанима и у уставном и правном поретку уноси неравнотежу на штету грађана”.

На крају подсећа да Република Србија има дужност да омогући остваривање јавних овлашћења и општег интереса, па због тога Министарство правде, на основу својих надлежности из Закона о министарствима и Закона о државној управи, предлаже Адвокатској комори да у року од 48 часова од пријема овог дописа стави ван снаге упутство за поступање адвоката током обуставе рада.

Адвокатска комора: Министар демонстрира силу

Адвокатска комора Србије јуче је, поводом дописа министра правде, сазвала хитну седницу Управног одбора, која је трајала четири сата. Адвокати су министров допис оценили као „ултиматум са позиције силе извршне власти” и истакли да они нису запослени јавни службеници, па да се зато на њих не могу применити одредбе Закона о штрајку нити одредбе Закона о државној управи.

– Писмо министра правде видимо као најаву нечега што се у Србији није десило још од 1862. године, када је донет први закон о адвокатури, ни за време кнеза, ни за време краља, ни за време Броза. То је покушај да се адвокатури одузму јавна овлашћења и покушај да се замене тезе о уништењу адвокатуре у Србији – наводи се у саопштењу АКС, које још није било коначно до закључења овог издања нашег листа.

Адвокати су најавили да ће се обратити Влади Србије, премијеру Александру Вучићу и међународним институцијама ради заштите професије.


Извор: Политика

Оставите коментар

Оставите коментар на Минстров ултиматум и одговор адвоката

* Обавезна поља