епсБЕОГРАД – Електропривреда Србије (ЕПС) понудиће грађанима и привреди од 15. августа до 30. новембра нову могућност репрограмирања дуга за струју. Дужнику који одлучи да 60 одсто дуга плати ођедном биће отписано 40 одсто дуговања.

Стари дуг подразумева дуговања за електричну енергију доспела на дан 31. мај, а која су неизмирена до 31. јула. Стара дуговања могу да се, зависно од висине дуга, измире у распону од 12 до 120 рата.

Репрограмирањје до 60 рата подразумева отпис дела дуга који се креће од 15 до 35 одсто.

Плаћање дуга у распону од 60 до 120 рата не укључцује отпис дуга.

Током репрограма не обрачунава се камата на износ репрограмираног дуга.

Да би дужник потписао споразум о репрограмирању потребно је да се обрати локалној дистрибуцији, а један од услова је и измирење месечног рачуна за електричну енергију утрошену у јуну.

Сви дужници који су раније потписали споразуме о репрограмирању могу да се јаве дистрибуцији како би споразум прилагодили новим повољнијим условима измирења дуга.

Ако купац не измири две узастопне рате и после упозорења, уговор о репрограму биће раскинут и обрачунаће се целокупан дуг с каматом, као да споразум није ни закључен.


Извор: Танјуг

Оставите коментар

Оставите коментар на Нова могућност репрограма

* Обавезна поља