Објашњења

Али, раумели га или не, Филе је обавио посао због кога је дошао.